Bayatılar

Bayatılar

Əziziyəm verəndir,
Qismət Allah verəndir,
Allahın izni olsun,
Allah rəva görəndir.

 

Əzizim şirin olur,
Baldan da şirin olur.
Nənə üçün nəvənin
Dadı şipşirin olur.

 

Əzizim yaz gələndə,
Günlər taraz gələndə.
Yarıma qurban olum
Əlində saz gələndə.
 
 
Əzizim gülüm məndə,
Xarı bülbülüm məndə.
Sən gülməsən, el gülməz,
Sən gül ki, gülüm mən də.
 
   
Əzizim hörmət ilə,                
Allahın hörmətilə
Açıram orucumu
Allahın nemətilə.
 
 
Əzizim xoş yazınla,
Qışınla, payızınla.
Ramazan, xoş gəlmisən,
Nurunla, avazınla.
 
 
Əzizim qardaş yaxşı,
Qardaşa sirdaş yaxşı.
Gen olsa, arxa olmaz,
Dost olsa qardaş, yaxşı