Son əlavə olunanlar

Təbiət

İşıqlı məkanları sevən və müsbət enerji yaradan kaktus

Kaktus ən çox yayılmış dibçək bitkilərindən biridir. Onun müxtəlif formalı boz tikanlı növləri var. Az qulluq tələb edən dibçək gülü hesab edilir, düşdüyü şəraitə dərhal uyğunlaşır. 

Həmişəyaşıl Kazuarina ağacı

Kazuarina (lat. Casuarina) - hündürlüyü 15-35 metrə çatan, qamətli, incə görkəmli, həmişəyaşıl ağacdır. Təbiətdə 17 növü qeydə alınıb.

Mamırlar

Bu bitkini harada görmək olar? Biri deyəcək tundrada, başqası deyəcək dağlarda, üçüncüsü deyəcək tropik meşələrdə. Bunların hamısı düzgün cavabdır.

İlanlar

İlanların bədəni elastik olur. Əl-ayaqları yoxdur. Onlar gah yoğun ip kimi qıvrılır, gah da gözlənilmədən açılır və qıvrıla-qıvrıla sürünürlər. 

Yumurtaya bənzər göbələk: Phallus impudicus

Möcüzəli, həyati əhəmiyyət kəsb edən Phallus impudicus göbələyi insanlar arasında bir neçə adıyla məşhurdur. Bunlar arasında "cadugərin yumurtası", "laxta yumurta" və s. var. Ən sürətli böyüyən göbələk kimi adı Ginnes Rekordlar Kitabına salınıb. Dəqiqədə 5 mm böyüyür.  

Sümüyü yaşıl Sarqan balığı

Sarqan balığı (Belone belone), Belonidae ailəsinə aid uzun və incə gövdəli bir dəniz balığıdır. 60-70 sm, hətta bəzən 1 m uzunluğa çatır, maksimum çəkisi 1,3 kq-dır. Təxminən 18 il yaşayır. Kiçik balıqlarla qidalanır. Cəld üzən bir balıqdır.