Son əlavə olunanlar

Təbiət

Balina balıqdır, yoxsa məməli?

İnsanlar balinanın nəhəng balıq olması barədə hələ qədim zamanlarda düşünmüşlər. Onların mühakimələri balina və balıqların zahiri oxşarlığına, eləcə də yalnız suda yaşamalarına əsaslanırdı. Eyni zamanda hələ Aristotel balina və delfinlərin məməli canlı olduqları fikrini irəli sürmüşdü. Lakin onun mülahizələrinin tutarlı sübutu olmadığından şübhə ilə qarşılanmışdı.

Tornado nədir

​“Tornado kimi sürətli və güclü”, - yəqin siz də bu sözləri eşitmisiniz. Bilirsinizmi, tornado nədir? Doğrudanmı, deyilənlər kimi güclüdür? Ümumiyyətlə, “tornado” sözü ispan dilindən gəlir və dövriyyə mənasını daşıyır. Beləliklə, tornado güclü və qorxulu hava sütunudur, hansı ki dairəvi hərəkət edir və həm də müxtəlif istiqamətdə yerini dəyişir.

Dolu nədir

Dolu dairəvi və ya qeyri-düzgün formalı buz hissəciyi olub, diametri 5-50 mm, bəzən daha böyük ölçüdə ola bilir.  Ölçüləri 130 mm-dən 1 kq-a qədər olan dolu dənələrinə də  rast gəlmək mümkündür. 

Xərçənglər haqqında maraqlı məlumatlar

Dənizdən çıxarılan xərçənglərin qanı mavi rəngdədir. Xərçəngləri ovlayarkən onları bir səbətə və ya vedrələrə qoyarlar. Səbətdə sadəcə bir xərçəng varsa, hərəkət edib tullanmasının və ya anidən qaçmasının qarşısını almaq üçün səbətin ağzını örtərlər. Ancaq səbətin içində bir neçə xərçəng olarsa, səbətin ağzını bağlamazlar. Niyə? Çünki, səbətdə birdən çox xərçəng olarsa, biri digəri canını qurtarmasın deyə bir-birilərini aşağı çəkərlər. Ona görə də, səbətin ağzı örtülü qalmaz.   

Onixoforlar

Quruda yaşayan, rütubətsevən onixoforlar qısa və uzun bir çox ayağı olan, qurdabənzər onurğasız heyvan tipidir.  

Bayquşlar

Bayquşlar yırtıcı gecə quşlarıdır. Onlar bir çox xüsusiyyətlərinə görə gündüz yırtıcı quşlarına bənzəyir, ancaq onların qohumu sayılmırlar. Bayquşlara ən yaxın tutuquşular və çobanaldadanlardır.