Son əlavə olunanlar

Təbiət

Eroziya

Yer kürəsinin səthi süxur və torpağın külək, buz və cazibə qüvvəsi kimi dağıdıcı qüvvələrin təsiri ilə aşınması nəticəsində daimi olaraq dəyişir. Eroziya, torpaq sürüşməsi halında olduğu kimi, qəfildən baş verə bilər, tədrici eroziya isə, məsələn, çayların Yerin quru səthində dərin dərələri yarması kimi daha qorxulu nəticələrə səbəb olur.  

Üçtikanlı tikanbalığı

Üçtikanlı tikanbalığı- Tikanbalığıkimilər fəsiləsinin Qasterosteus cinsinin nümayəndəsidir. Uzunluğu 5-6, bəzən 10 sm-ə çatır. Bel üzgəcinin qarşısında 3 sərbəst tikan vardır.

Əqrəb milçəyi

Əqrəb milçəyinin (lat. Panorpa communis) adı qorxulu səslənsə də tamamilə zərərsiz həşəratdır. Əqrəb milçəyinin erkəyi qarın qismində olan və əqrəblərin iynəsini xatırladan orqan səbəbiylə "əqrəb ağcaqanadı" adlandırılır.

Braziliyanın qozbel böcəyi

Braziliyanın qozbel böcəyi (Bocydium globular) kiçik həşərat növüdür. Digər həşəratlardan fərqi, bel nahiyəsindəki çıxıntılardır.

Amazon meşələri

Cənubi Amerikada, yəni Braziliya, Kolumbiya, Peru və Venesuela kimi ölkələrin ərazisində Amazon adlı geniş, təbii bir bölgə yerləşir. Amazon planetin ən təhlükəli və cazibədar bölgəsindən biridir. Bölgə dünyanın ən böyük çayı olan Amazon çayının hövzəsində yerləşir. Başdan başa sıx və tropik meşələrlə örtülü olan, hələ də tam araşdırılmamış sahəsi 5 mln. km²-dan artıqdır.  

Heveya - dünya əhəmiyyətli kauçuk ağac

Dünyanı rezinlə təmin edən Braziliyanın Heveya ağacı - Amazon tropik meşələrində yetişir. Yüzlərcə ildir ki, təbii rezini -  kauçuk ağacına cızıqlar atmaq yolu ilə süd halında axan içindəki suyu toplayaraq, bu suyu qurumağa və sərtləşməyə buraxdıqdan sonra çeşidli yollar istifadə edərək əldə edilir.