Son əlavə olunanlar

Bu maraqlıdır!

Hansı təhlükələrlə rastlaşa bilərik

Elm və texnika sürətlə inkişaf edir. Lakin bununla yanaşı, qəza halları da durmadan artır.

Çolula- Dünyanın ən böyük piramidası

Hələ məktəb xavtlarından dünyanın ən böyük piramidasının Xeops olduğunu bilirik.  Ancaq dünyada Xeops ehramından da 4 dəfə böyük bir piramida var.   

Azərbaycanın müalicəvi mineral suları

Mineral suların müalicə xüsusiyyətləri insanlara qədim zamanlardan məlum olub. Dünyanın bir çox yerində olduğu kimi, Azərbaycan ərazisində də insanlar müxtəlif tamlı, rəngli, temperaturlu və olduqca dəyərli müalicəvi xüsusiyyəti olan mineral su bulaqlarından istifadə ediblər. Müəyyən yerlərdə indiyə qədər qalan daş hovuzlar da bunu sübut edir.  

Dağlar haqqında maraqlı faktlar

1. Təpədən zirvəyə hündürlüyü 500 metrdən az olmayan geoloji əmələgəlmələr “Dağ” hesab edilir. 

Dünyanın ən uzun körpüsü

Dünyada ən uzun körpü 42,5 kilometrdir.   

Santa Cruz del Islote: dünyanın ən sıx məskunlaşmış adası

Santa Cruz del Islote dünyanın ən sıx məskunlaşmış adasıdır.