Son əlavə olunanlar

Bu maraqlıdır!

Strasburq – yolların kəsişməsində yerləşən şəhər

Əvvəllər “Argentoratum” və “Strastburqum” adlanmış, sonradan isə Strasburqa çevrilmiş, 2 min il əvvəl Roma legionerlərinin düşərgəsinin yerində - Reyn çayının sahilində salınmış şəhərin adı “Yol kənarında qala” mənasındadır.

Dünyanın ən dərin hovuzu: “ Y-40 The Deep Joy”

Dünyanın ən dərin hovuzu 2014-cü ildə İtaliyada açılıb. Hovuzun sahəsi “Nemo 33”-dən iki dəfə böyükdür.

Nemo-33 hovuzu

Dünyanın dərin hovuzlarından biri Brüsseldədir. Hovuzun ümumi su tutumu 2.5 milyon litrdir. 

Bu maraqlıdır...

Qızıl yağış quşu - 200 qram ağırlığındadır. O, bədənində 70 qram yağ toplayaraq 4 min kilometr məsafəni dayanmadan 88 saata qət edir. Təyyarə ilə bu məsafəni qət etmək üçün isə 16 tondan artıq yanacağa ehtiyac var.  

Fast-fudların zərərləri

Fast-fud kimi tanınan ayaqüstü yeməklər hər zaman isti və ucuz qida olmağına baxmayaraq, həm də dadlı olur. Ayaqüstü yeməklərin tərkibinə dad, keyfiyyətinə zəmanət verən çoxlu sayda qida əlavəsi qatılır. Əgər insan ayda  bir dəfə ayaqüstü yeməklərlə qidalanarsa, orqanizmə ciddi bir zərər dəyməz. Ancaq hər gün qidalanarsa, onda bir müddətdən sonra orqanizmdə qüsurlar meydana çıxar. Doymuş yağlardan hazırlanmış qidalar yüksək kalorili olur, bir sıra xəstəliklərə yol aça bilir. Qəbul etmək nə qədər çətin olsa da, çəkini ifrat dərəcədə artıran birinci səbəb ayaqüstü yeməklərdir. 

Təsviri sənətdə batal və tarixi janrlar

İncəsənətin bir çox növlərində janr bölgüsü mövcuddur, lakin müxtəlif incəsənət sahələrində bu bölgü fərqlidir. Təsviri sənətdə müharibə, döyüş səhnələri və hərbi həyat mövzuları – batal(hərbi) janrına; cəmiyyətin həyatında sosial əhəmiyyətli tarixi hadisələrə həsr olunmuş əsərlər isə tarixi janra aid edilir.