Son əlavə olunanlar

Bu maraqlıdır!

Dəfnə gözəl nimfa Dafnadır

Qədim Yunanıstanda dəfnəni müqəddəs ağac sayır, qaliblərin başını dəfnə yarpaqlarından hörülmüş çələnglərlə bəzəyirdilər.     

İslandiyanın “Kristal Mağarası”

“Kristal mağara” İslandiyada yerləşən Avropanın ən böyük buzlağıdır.   

Mif və mifologiya

Mif- şifahi xalq ədəbiyyatının ən qədim janrlarından biri hesab olunur. Bu janrı ibtidai insanların ibtidai təsəvvür və anlayışları yaratmışdır. Mif yunanca mifos sözündən götürülüb, mənası əfsanə, nağıl, söz, dastan, rəvayət və s. deməkdir. Mifologiya isə miflər haqqında elmdir. Başqa sözlə, mifologiya müəyyən mifoloji düşüncə sistemini, bu sistemdə ifadə olunan dünya modelini öyrənən elm sahəsidir. Mifologiya bir elm sahəsi kimi XVIII əsrin ortalarında dünya alimlərinin diqqətini cəlb etsə də, XIX əsrdə yaranıb formalaşmışdır. Mif yaradıcılığı bəşəriyyətin mədəni tarixinin ən qədim hadisəsidir.   

İnsanlar illər əvvəl necə görünürdü

İngiltərədə yerləşən Brayton muzeyində, Neandertal qadın da daxil olmaqla 9000 il əvvəl yaşamış insanların üzləri canlandırılıb və sərgilənib. 

Trovant - canlı daş

Rumıniyanın mərkəzində və cənubunda, şəhərdən uzaqda qeyri-adi daşlara rast gəlmək olur. Yerli əhali hətta onlara xüsusi ad verib. Bu daşlar nəinki inkişaf edir hətta çoxala bilir.

Bu nəhəng ilbizlər fotoşopa bənzəyir, lakin onlar həqiqidir

Bu nəhəng ilbizlərin fotoları bir neçə il əvvəl İnternetdə yayılanda istifadəçilərin çoxu onların həqiqi olduğuna inanmayıb. Axı şəkillərdə evdovşanı boyda ilbizlər təsvir olunub. Lakin bu, nə fotoşop, nə də fiqurdur. Bu ilbizlər həqiqətən mövcuddur və nəhəng Afrika torpaq ilbizləri adlanır.