Son əlavə olunanlar

Bu maraqlıdır!

Mif və mifologiya

Mif- şifahi xalq ədəbiyyatının ən qədim janrlarından biri hesab olunur. Bu janrı ibtidai insanların ibtidai təsəvvür və anlayışları yaratmışdır. Mif yunanca mifos sözündən götürülüb, mənası əfsanə, nağıl, söz, dastan, rəvayət və s. deməkdir. Mifologiya isə miflər haqqında elmdir. Başqa sözlə, mifologiya müəyyən mifoloji düşüncə sistemini, bu sistemdə ifadə olunan dünya modelini öyrənən elm sahəsidir. Mifologiya bir elm sahəsi kimi XVIII əsrin ortalarında dünya alimlərinin diqqətini cəlb etsə də, XIX əsrdə yaranıb formalaşmışdır. Mif yaradıcılığı bəşəriyyətin mədəni tarixinin ən qədim hadisəsidir.   

İnsanlar illər əvvəl necə görünürdü

İngiltərədə yerləşən Brayton muzeyində, Neandertal qadın da daxil olmaqla 9000 il əvvəl yaşamış insanların üzləri canlandırılıb və sərgilənib. 

Trovant - canlı daş

Rumıniyanın mərkəzində və cənubunda, şəhərdən uzaqda qeyri-adi daşlara rast gəlmək olur. Yerli əhali hətta onlara xüsusi ad verib. Bu daşlar nəinki inkişaf edir hətta çoxala bilir.

Bu nəhəng ilbizlər fotoşopa bənzəyir, lakin onlar həqiqidir

Bu nəhəng ilbizlərin fotoları bir neçə il əvvəl İnternetdə yayılanda istifadəçilərin çoxu onların həqiqi olduğuna inanmayıb. Axı şəkillərdə evdovşanı boyda ilbizlər təsvir olunub. Lakin bu, nə fotoşop, nə də fiqurdur. Bu ilbizlər həqiqətən mövcuddur və nəhəng Afrika torpaq ilbizləri adlanır.    

Planetimizin ən hündür dağları

Alpinistlər arasında “Yeddi Zirvə” kəlməsi kimi bir anlayış var. Bunlar dünyanın yeddi qitəsində yerləşən ən yüksək dağ zirvələridir.  Tarixdə ilk dəfə bütün zirvələri Riçard Bass fəth edib. "Yeddi Zirvə” kəlməsi isə 30 aprel 1985-ci ildə meydana gəlib.   

Kamboca

Kamboca- Cənub-Şərqi Asiyada yerləşən dövlətdir.