Son əlavə olunanlar

Bu maraqlıdır!

Rəsədxana

Qədimdə astronomlar səmanı müşahidə etmək üçün sadə alətlərdən, əsasən də sadə teleskopdan istifadə edirdilər. Onlar göy cisimlərinin hərəkətini izləsə də onların quruluşu, mənşəyi, inkişafı və orada baş verən hadisələr barədə heç nə deyə bilmirdilər.   

Müdrik Xiron

Xiron titanların padşahı Kronun oğlu, Prometeyin əmisi oğlu idi. Xiron qeyri-adi xeyirxahlığı, mülayimliyi, həqiqətpərəstliyi və müdrikliyi ilə fərqlənirdi. Prometey insan nəslinin ilk müəllimi idi. Xironun şagirdləri isə allahların adi insanlardan olan övladları-allah və qəhrəmanlar idi. Onların çoxu Fessaliyanın Pelion dağında, Xironun mağarasında böyümüş və tərbiyə almışdılar. Feb-Apollon yenicə doğulmuş oğlu, gələcək təbabət allahı Asklepini tərbiyə olunmaq üçün Xironun yanına gətirmişdi. Asklepi Xirondan həkimlik sənətini böyük məharətlə öyrənmişdi. O, hətta ölünü belə diriltmək qabiliyyətinə malik idi.     

Barren adası

Barren Hindistana məxsus olan vulkanik məşəli adadır. Adada yerləşən eyniadlı Barren vulkanı Cənubi Asiyanın yeganə aktiv vulkanı sayılır.  

Fizika qanunlarına tabe olmayan “Davasko daşı”

300 ton ağırlığında olan bu daş parçası qayanın kənarında balanslı (tarazlı) şəkildə dayanıb və  küləyin əsməyi sayəsində yellənir. Artıq bir neçə minilliklərdir ki, daş bu şəkildə dayanır.  

Dəvə hörümçəyi

Hörümçəkkimilər ailəsinə aid olan bu həşərat bir çox ad ilə tanınır: salpuqa, böv, bixorka, falanqa və dəvə hörümçəyi. Afrikanın cənubunda onlara "bərbərlər" deyilir. Əslində onlar hörümçək deyil. Xarici görünüşü səbəbiylə hörümçəkkimilər ailəsinə aid edilib.  

Sirli Qaya: Kummakivi Daşı

Kummakivi daşı - böyük və yuvarlaq bir daş üzərində balanslı (tarazlı) şəkildə duran nəhəng və qeyri-adi geoloji formaya malik olan bir qaya parçasıdır.