Son əlavə olunanlar

Bu maraqlıdır!

Okeanda həyat

Okean yaşayış üçün çox əlverişli yerdir. Ona görə də burada çoxlu canlılar var. Onlar əsasən, okeanın dərin olmayan yerlərində yaşayır. Çünki, quruda olduğu kimi, okeanda da canlılar Günəşi çox sevir.

Heyvanlar haqqında 20 maraqlı məlumat

1. Timsah həzmi yaxşılaşdırmaq üçün daş udur. 2. Balinanın südü 50% yağlıdır.

Antarktidanı əhatə edən sular

Antarktika-cənub qütb sahəsi olub ,buraya Antarktida, ona yaxın adalar və okeanların təxminən 50-600 c.en dairələrinə qədər olan cənub hissələri aiddir. Antarktidanın sahil xətləri çox parçalanıb.

Alyaska

Alyaska –ABŞ-ın ən şimal və ən böyük ştatıdır. Alyaska Şimali Amerika qitəsinin şimal-qərbində yerləşir, şərqdən Kanada, qərb və cənubdan Sakit okean, şimaldan isə Şimal Buzlu okeanı ilə həmsərhəddir. 

Sualtı relyef

Quru səthində olduğu kimi, okean dibinin relyefi də mürəkkəbdir. Okean dibinin öyrənilməsində ABŞ, İngiltərə, Yaponiya, Rusiya, Fransa və s. ölkələr daha çox nailiyyətlər əldə etmişdir. Kosmik tədqiqatlar okean dibinin daha dəqiq öyrənilməsinə imkan verir. Məlum olmuşdur ki, orada külli miqdarda sönmüş və fəaliyyətdə olan vulkanlar, sıra dağlar, düzənliklər, çökəkliklər, dərələr var.

Zoluşkanın ayaqqabısı əslində şüşədən yox, xəzdən imiş

Fransız yazıçısı Şarl Perronun 1697-ci ildə yazdığı "Zoluşka” nağılında  Zoluşkanın ayaqqabısı orijinal versiyada şüşədən deyil məhz xəzdən imiş. Anlaşılmazlıq Fransız sözləri "verre" (şüşə) və "vire" (boz sincab xəzi) sözlərinin oxşarlığı səbəbindən meydana gəlib.