Son əlavə olunanlar

Bu maraqlıdır!

Dünya muzeyləri

Muzey milli mədəniyyət nümunələrinin qorunduğu məkandır.  

İmmunitet nədir

Sən demə, orqanizm özü də özünü xəstəlikdən qoruyur. Keçmiş zamanlarda bir çox xəstəliklər geniş ərazilərdə yayılıb xeyli insanın ölümünə səbəb olurdu. Bir xəstəliyin geniş ərazidə yayılmasına epidemiya deyirlər. Bu epidemiyalar zamanı həkimlər müşahidə edib gördülər ki, xəstələrdən hansısa biri əvvəllər bir xəstəliyə tutulub sağalmışsa, ikinci dəfə həmin xəstəliyə yoluxmur.

Orqanizmimizi öyrənək

İnsan milyon illərlə davam edən təkamül prosesində əmələ gəlmiş, öz şüurunun inkişafı və yaratdığı əmək alətləri ilə heyvanat aləmindən ayrılaraq ictimai varlığa çevrilmişdir. İnsanabənzər meymunlara ən yaxın olan insanlar tarixi inkişaf prosesində bir sıra özünəməxsus uyğunlaşmalar qazanmışdır.

Qalstuk taxmaq adəti necə yaranıb

Heç bilirsinizmi rəsmi kişi geyiminin əvəzedilməz aksesuarı olan qalstuk necə yaranıb ?

Qida məhsullarının mikroflorası

Qida məhsulları mikroorqanizmlərin yaşaması üçün əlverişli mühitdir. Burada həm saprofit, həm də parazit mikroorqanizmlərə rast gəlinə bilər. Qidanın növündən, mənşəyindən, saxlanılma şəraitindən və s. asılı olaraq onun mikroflorası fərqli olur.

Meteoroloji hadisələr

Atmosferdə baş verən proseslər Yer kürəsində təhlükəli və dağıdıcı təbiət hadisələri yarada bilir. Meteoroloji xidmət idarələri leysan yağışları, güclü küləklər və s. hadisələr barədə qabaqcadan xəbər vermək imkanına malikdir. Bu isə dağıntı və tələfatların qarşısını almağa və ya azaltmağa qismən kömək edir.