Son əlavə olunanlar

Görkəmli şəxsiyyətlər

Toğrul Nərimanbəyov

Xalq rəssamı, Dövlət mükafatları laureatı Toğrul Nərimanbəyov bənzərsiz yaradıcılığı ilə ən yüksək zirvələri fəth edərək mənsub olduğu xalqın ürəyində özünə əbədi heykəl ucaldıb. O, fitri istedadı və böyük zəhməti sayəsində Azərbaycan rəssamlıq məktəbində yeni yol açmaqla çoxlarının qibtə etdiyi səviyyəyə ucalıb, sənətsevərlərin rəğbətini, kiçikdən-böyüyədək müxtəlif zövqlü insanların məhəbbətini qazanıb, onlarda rəssamlığa sonsuz sevgi və maraq oyadıb.

Andrey Usaçev

Məşhur uşaq şairi Andrey Alekseyeviç Usaçev 5 iyul 1958-ci ildə Moskvada anadan olub.

Ulf Stark

Məşhur İsveç yazıçısı və ssenaristi Ulf Stark 1944-cü ildə Stokholmda diş həkimi ailəsində anadan olub. Dünyanın ən məşhur və oxunan uşaq yazıçılarından biri hesab olunur.

Vasif Adıgözəlov

Vasif Adıgözəlov 1935-ci il iyul ayının 28-də Bakıda məşhur muğam ustası Zülfü Adıgözəlovun ailəsində dünyaya göz açıb. İlk musiqi təhsilini konservatoriyanın nəzdindəki 10 illik musiqi məktəbində pianoçu kimi alıb. 

Elmira Şahtaxtinskaya

Elmira Şahtaxtinskaya Bakı şəhərində anadan olmuşdur. XX əsrin görkəmli xanım rəssamı həyatı boyunca müxtəlif janrlarda çox sayda rəsm əsəri yaratmışdır. O, orta təhsilini başa vurduqdan sonra təsviri sənət sahəsində biliklərini dərinləşdirmək üçün Əzim Əzimzadə adına Azərbaycan Rəssamlıq Məktəbində və V. İ. Surikov adına Moskva Rəssamlıq İnstitutunda təhsil almışdır.  

Azərbaycanın ilk peşəkar qadın rəssamı

Maral Rəhmanzadə 1916-cı il iyulun 23-də Mərdəkan kəndində zərgər ailəsində anadan olub. Rəssam bacı və qardaşları ilə birlikdə yaradıcı mühitdə tərbiyə alıb. Onun boya-başa çatdığı ailədə Azərbaycan incəsənətinin qədim ənənələri qayğı ilə qorunur, nəsildən-nəslə ötürülürdü.