Son əlavə olunanlar

Görkəmli şəxsiyyətlər

Aleksandr Boqdanov

Aleksandr Aleksandroviç Boqdanov rusiyalı və daha sonra isə Sovet elmi fantastika ədəbiyyat yazıçısı, iqtisadçı, professor və həkimidir. Əsil soyadı Malinovskidir. Digərləri- Verner, Maksimov, Ryadavoy isə alimin ləqəbləridir.   

Rual Amundsen - Cənub Qütbünə gedən ilk insan

Rual Amundsen tarixə Yer kürəsinin hər iki qütbünə ayaq basmış bir insan kimi düşüb. 

Aleksandr Bell

Şotland mənşəli görkəmli alim, ixtiraçı, mühəndis və ilk real telefonun ixtiraçısı kimi tanınan Aleksandr Qrem Bell  1847-ci il martın 3-də Şotlandiyanın paytaxtı Edinburq şəhərində anadan olub. Professor Aleksandr Melvil Bell və Eliza Greysin ailəsində anadan olan Aleksandr Bellin iki qardaşı var idi. Onlar  vərəm xəstəliyindən vəfat ediblər. Bellin anası oğlu 12 yaşında olarkən tədricən eşitmə qabiliyyətini itirib. O, oğlunu erkən yaşlarından musiqiyə, poeziyaya və incəsənətə ruhlandırırdı. Bell olduqca istedadlı idi. O, heç bir musiqi təhsili almadan pianoda çox gözəl ifa edirdi.

Rembrandt Harmens van Reyn (1606-1669)

Böyük holland rəssamı Rembrandt Leyden şəhərində dəyirmançı ailəsində dünyaya gəlib. O, rəssam kimi ilk addımlarını doğma şəhərində atıb. Buna görə də Rembrandt yaradıcılığının erkən dövrünü Leyden dövrü adlandırırlar. O, üç il ərzində yerli rəssam Yakob van Svanenburqun, daha sonra Amsterdamda tarixi mövzularda əsərlər yaradan Piter Lastmanın yanında şagirdlik edib.   

Nəcəf bəy Vəzirov

Azərbaycanın görkəmli maarifpərvər yazıçılarından biri də Nəcəf bəy Vəzirovdur. O, milli peşəkar teatrımızın yaradıcılarından və ilk teatr tamaşasını  hazırlayanlardan, həm də onun iştirakçılarından biridir. Mirzə Fətəli Axundzadədən sonra dramaturgiya ilə birinci məşğul olub və Azərbaycan ədəbiyyatında faciə janrının bünövrəsini qoyub.

Kondisioneri ixtira edən şəxs: Uillis Kerrier

Uillis Kerrier 1876-cı il noyabrın 26-da Anqolada anadan olub. Amerikanın məşhur mühəndislərindən olan Uillis Kerrier 1902-ci ildə ilk kondisioneri ixtira edib.