Son əlavə olunanlar

Görkəmli şəxsiyyətlər

Sultan Süleyman Qanuni

Osmanlı imperiyasının 10-cu sultanı olan Süleymana müsəlman dünyasında Süleyman Qanuni, Qərb dünyasında isə Möhtəşəm Süleyman deyirdilər. 

“Bir gündəliyə ehtiyacım var, çünki heç dostum yoxdur..” ( Anne Frank. “Gənc qızın gündəliyi”)

Bu gün cəmi 16 il ömür sürmüş, iki illik əsarəti səhifələrə sığdırmış Anne Frank və onun təsirli həyat hekayəsindən bəhs edəcəyik.

Rus şairi Sergey Yesenin Bakı xatirələri

“Əlvida, Bakı! Daha çətin bir də görüşək...”  

Azərbaycan xalqının ilk maarifçi qadınlarından olan Şəfiqə Əfəndizadə

Azərbaycanlı qadınlar arasında təhsilin, maarifçiliyin yayılması çətin, kəşməkəşli bir yol keçib. XX əsrin əvvəllərinə aid bu prosesdə yeniliklərdən tərəddüd edən və geri çəkilənlər də çox idi. Ancaq təşəbbüs göstərən, bu işə dəstək verən maarifçi qadınlar da var idi. Azərbaycanlı maarifpərvər qadınlardan biri də Şəfiqə Əfəndizadə idi.  

Azərbaycanın ilk maarifçi qadınlarından biri - Hənifə Məlikova–Zərdabi

Azərbaycan xalqının ilk maarifçi qadınlarından olan Hənifə Məlikova–Zərdabinin doğum günüdür.

Rəssam Pavel Filonov

Pavel Nikolayeviç Filonov (1883-1941) nəinki rus və sovet təsviri sənətinin, hətta XX əsrin bütün incəsənətinin unikal fiqurudur.