Son əlavə olunanlar

Görkəmli şəxsiyyətlər

Everesti fəth etmiş ilk insan - Edmund Hillari

Edmund Hillari 29 may 1953-cü ildə Tensinq Norqeylə birlikdə Everestin zirvəsini fəth etmiş ilk insandır. Yeni Zelandiyalı tədqiqatçı və alpinist Ser Edmund Hillari Nepalın fəxri vətəndaşıdır. 

Volter

1769-cu ildə Paris poçtuna qəribə ünvanı olan məktub gəlmişdi: "Şairlərin kralına, millətlərin filosofuna, Vətənin natiqinə, incəsənətin Merkurisinə". Poçt işçiləri dərhal məktubu Volterin o vaxt yaşadığı İsveçin Ferney qalasına göndərdilər. Viktor Hüqo onun haqqında belə yazmışdı: "Volter insan deyil, o, bütöv bir qərinədir". 

Məstan Günər

Аzərbаycаn uşаq şеirinin inkişаfındа özünəməхsus yеr tutаn, şеirləri ilə uşаqlаrın qəlbini ələ аlаn, öz üslubunа sаdiq qаlаn Məstаn Günər  1935- ci il iyulun 25- də Tоvuz rаyоnunun Əsrik- Cırdахаn kəndində anadan olub.

Karel Çapek

XX əsrin görkəmli Çex yazıçılarından biri olan Karel Çapek 1890-ci il yanvar ayının 9-da Çexiyada anadan olub. 1915-ci ildə Praqa universitetinin fəlsəfə fakültəsini bitirərək, bir müddət kitabxanaçı və ev müəllimi işləyən sənətkar, eyni zamanda jurnalist kimi də fəaliyyət göstərib.

Rixard Vilhelm Vaqner

Böyük alman bəstəkarı, dramaturq, musiqişünas, filosof Rixard Vilhelm Vaqner (22 may 1813 - 13 fevral 1883), tarixdə 100 ən çox öyrənilmiş şəxsiyyətlər siyahısına daxil edilib. Vaqner opera sahəsində böyük islahatlara imza atıb. O, Avropa musiqi mədəniyyətinə, xüsusən də opera və simfoniya janrlarının inkişafına böyük təsir göstərib.

Corco de Kiriko

İtalyan sürrealist rəssam Corco de Kiriko (Giorgio de Chirico) Yunanıstanın Volos şəhərində dünyaya gəlib. Atası dəmiryolları tikintisində mühəndis işləyib.