Son əlavə olunanlar

Görkəmli şəxsiyyətlər

Şəfiqə Axundova

Şəfiqə Axundova 1924-cü ildə Şəki şəhərində anadan olmuşdur. O, 1943-1944-cü illərdə Asəf Zeynallı adına Bakı Musiqi Məktəbində oxumuş, dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəyovdan dərs almışdır. 1956-cı ildə Ü.Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasını bitirmişdir.

Boyalarda yaşayan ömür: Səttar Bəhlulzadə

Öz vətəninin gözəlliklərinə valeh olan Səttar Bəhlulzadə Azərbaycan təbiətinə həsr edilmiş yüzlərlə mənzərələr çəkib. Onun mənzərələrində biz Azərbaycan təbiətinin zəngin məzmunlu, əsl poetik obrazını görürük.  

Nikola Tesla: gələcəyin insanı

Nikola Tesla— müasir dəyişən cərəyan elektrik enerji şəbəkəsinin layihələndirilməsi üçün öz töhfələri ilə daha çox məşhurlaşan serb əsilli Amerika futuroloqu, elektriki və maşın mühəndisi, ixtiraçısıdır.

Məhəmməd Sadıq bəy Ağabəyzadə

Görkəmli professor, orientoloq alim Məhəmməd Sadıq bəy Ağabəyzadə türk, fars, ərəb, polyak və fransız dillərində sərbəstdanışırdı... Əslən Salyanın məşhur Ağabəylilər nəslindən olan M.Ağabəyzadə 1865-ci ildə Bakı quberniyasının Göyçay qəzasındaruhani ailəsində anadan olmuşdur. İlk təhsilini Bakı realnı məktəbində alan Ağabəyzadə daha sonra Sankt-Peterburqdakı piyada hərbi məktəbini əla qiymətlərlə başa vurmuşdur.

Canni Rodari

Canni Rodari 1920-ci il oktyabrın 23-ü İtaliyada, çörəkçi ailəsində dünyaya gəlib.   

Mövsüm bəy Xanlarov

Mövsüm bəy Xanlarov 1857-ci ildə Bakıda anadan olmuş, ilk təhsilini mədrəsədə almış, ərəb və fars dillərini, tarixi və klassik ədəbiyyatı da burada öyrənmişdir. O, müstəqil şəkildə rus dilini öyrənmiş, 1872-ci ildə Bakıdakı rus realnı gimnaziyasının tələbəsi olmuşdur. Bu gimnaziyanın bazası əsasında 1874-cü ildə Bakı realnı məktəb yaranır.