Son əlavə olunanlar

Görkəmli şəxsiyyətlər

Luis Kerrol

İxtisasca riyaziyyatçı olan məşhur ingilis yazıçısı və şairi Luis Kerrol (1832-1898) daha çox “Alisa möcüzələr ölkəsində” əsəri ilə tanınmışdır. Luis Kerrol 1832-ci ildə Çeşir qraflığında yerləşən Darsberi kəndində doğulmuşdur. O, ailənin böyük övladı olmuş və 3 qardaşı, 7 bacısı olmuşdur. Kerrol rəsm çəkməyi çox sevirmiş.  

Əl-Xarəzmi

Orta Asiya ərazisində yerləşən qədim Xarəzm vilayətinin Xivə şəhərində bir kahin nəsli yaşayırdı. İslam dini Orta Asiyaya yayıldıqdan sonra bu nəsil də müsəlmanlığı qəbul etdi. 780-ci ildə bu ailədə anadan olmuş uşağa uca peyğəmbərimizin adını qoydular. Məhəmməd kiçik yaşlarından babalarının nəsildən-nəslə ötürdüyü bilikləri mənimsəməklə yanaşı, doğma şəhərində tanınmış böyük alimlərdən dərs alır, hind və yunan elmi ilə yaxından tanış olurdu.

Fransua de Laroşfuko

Dünyanın ən böyük aforizm ustası Fransız yazıçısı Laroşfuko 1613-cü ildə anadan olub.

Vilhelm Hauf

Alman yazıçısı və novellaçı Vilhelm Hauf 1802-ci il noyabrın 29-da Ştutqart şəhərində anadan olub.   

Görkəmli dövlət xadimi, mahir siyasətçi Şirvanşah İbrahim

700 il bundan əvvəl Azərbaycan kiçik dövlətlərə – şahlıqlara bölünmüşdü. Bunlardan biri də Şirvanşahlar dövləti idi. Şirvan şahı Huşəngin vaxtında zülm ərşə çıxmışdı. 

Ernest Seton-Tompson

XX əsrin ən böyük sənətkarlarından biri, görkəmli ingilis yazıçısı Ernest Seton-Tompson 1860-cı il avqustun 14-də İngiltərənin Saut Şilds şəhərində anadan olub, lakin 6 il sonra ailəsi Kanadaya köçüb. Atası fermer idi, və gənc oğlan tez-tez vaxtını meşədə qardaşları ilə oynamaqla keçirərdi. Gözəl mənzərə, təmiz hava, heyvanlar, quşlar və ovçuluq sənəti uşaqlıqdan yazıçının gələcək nailiyyətlərinə müsbət təsir etmişdi.