Son əlavə olunanlar

Görkəmli şəxsiyyətlər

Nikola Tesla: gələcəyin insanı

Nikola Tesla— müasir dəyişən cərəyan elektrik enerji şəbəkəsinin layihələndirilməsi üçün öz töhfələri ilə daha çox məşhurlaşan serb əsilli Amerika futuroloqu, elektriki və maşın mühəndisi, ixtiraçısıdır.

Məhəmməd Sadıq bəy Ağabəyzadə

Görkəmli professor, orientoloq alim Məhəmməd Sadıq bəy Ağabəyzadə türk, fars, ərəb, polyak və fransız dillərində sərbəstdanışırdı... Əslən Salyanın məşhur Ağabəylilər nəslindən olan M.Ağabəyzadə 1865-ci ildə Bakı quberniyasının Göyçay qəzasındaruhani ailəsində anadan olmuşdur. İlk təhsilini Bakı realnı məktəbində alan Ağabəyzadə daha sonra Sankt-Peterburqdakı piyada hərbi məktəbini əla qiymətlərlə başa vurmuşdur.

Canni Rodari

Canni Rodari 1920-ci il oktyabrın 23-ü İtaliyada, çörəkçi ailəsində dünyaya gəlib.   

Mövsüm bəy Xanlarov

Mövsüm bəy Xanlarov 1857-ci ildə Bakıda anadan olmuş, ilk təhsilini mədrəsədə almış, ərəb və fars dillərini, tarixi və klassik ədəbiyyatı da burada öyrənmişdir. O, müstəqil şəkildə rus dilini öyrənmiş, 1872-ci ildə Bakıdakı rus realnı gimnaziyasının tələbəsi olmuşdur. Bu gimnaziyanın bazası əsasında 1874-cü ildə Bakı realnı məktəb yaranır.

Hacı Zеynalabdin Şirvani

Hacı Zеynalabdin Şirvani - həyat və fəaliyyəti Nurəddin Kərəmоv (1977) tərəfindən tədqiq еdilib. 1780-ci il avqustun 16-da Şamaхıda anadan оlan Şirvani beş yaşında оlarkən Bağdada köçüblər. 12 il atasından və ruhanilərdən təhsil almaqla ərəb, fars, türk, daha sоnra hind dillərini öyrənib. Bir müddət Bağdadda təhsil aldıqdan sоnra dövlətlər, хalqlar, хalqların adət-ənənələri, məşğuliyyəti haqqında məlumat tоplamaq və оnu yazılı fоrmada хalqın malı məqsədilə 18 yaşında ikən səyahətə çıхır.

Şarl Perro

12 yanvar 1628-ci il tarixində dünyaya göz açan Şarl qayğıkeş valideynlərin səyi nəticəsində artıq 8 yaşında kollecdə təhsil alırdı.