Son əlavə olunanlar

Görkəmli şəxsiyyətlər

Aleksandr Bell

Şotland mənşəli görkəmli alim, ixtiraçı, mühəndis və ilk real telefonun ixtiraçısı kimi tanınan Aleksandr Qrem Bell  1847-ci il martın 3-də Şotlandiyanın paytaxtı Edinburq şəhərində anadan olub. Professor Aleksandr Melvil Bell və Eliza Greysin ailəsində anadan olan Aleksandr Bellin iki qardaşı var idi. Onlar  vərəm xəstəliyindən vəfat ediblər. Bellin anası oğlu 12 yaşında olarkən tədricən eşitmə qabiliyyətini itirib. O, oğlunu erkən yaşlarından musiqiyə, poeziyaya və incəsənətə ruhlandırırdı. Bell olduqca istedadlı idi. O, heç bir musiqi təhsili almadan pianoda çox gözəl ifa edirdi.

Rembrandt Harmens van Reyn (1606-1669)

Böyük holland rəssamı Rembrandt Leyden şəhərində dəyirmançı ailəsində dünyaya gəlib. O, rəssam kimi ilk addımlarını doğma şəhərində atıb. Buna görə də Rembrandt yaradıcılığının erkən dövrünü Leyden dövrü adlandırırlar. O, üç il ərzində yerli rəssam Yakob van Svanenburqun, daha sonra Amsterdamda tarixi mövzularda əsərlər yaradan Piter Lastmanın yanında şagirdlik edib.   

Nəcəf bəy Vəzirov

Azərbaycanın görkəmli maarifpərvər yazıçılarından biri də Nəcəf bəy Vəzirovdur. O, milli peşəkar teatrımızın yaradıcılarından və ilk teatr tamaşasını  hazırlayanlardan, həm də onun iştirakçılarından biridir. Mirzə Fətəli Axundzadədən sonra dramaturgiya ilə birinci məşğul olub və Azərbaycan ədəbiyyatında faciə janrının bünövrəsini qoyub.

Kondisioneri ixtira edən şəxs: Uillis Kerrier

Uillis Kerrier 1876-cı il noyabrın 26-da Anqolada anadan olub. Amerikanın məşhur mühəndislərindən olan Uillis Kerrier 1902-ci ildə ilk kondisioneri ixtira edib.

Helen Adams Keller

Onun adı istər yaşadığı dövrdə, istərsə də ölümündən sonra milli mənsubiyyətindən asılı olmayaraq, müxtəlif təbəqələrdən olan insanlar tərəfindən daim xoş qarşılanmış, xüsusi ehtiramla yad edilmişdir. Dünya şöhrətli yazıçı Mark Tven onu XIX əsrin iki ən böyük şəxsiyyətindən biri kimi təqdim etmişdir. Pedaqogika tarixində özünəməxsus yeri olan bu şəxs Helen Adams Kellerdir.

İsmayıl Şıxlı

Şıxlınski İsmayıl Qəhrəman oğlu 1919-cu il martın 22-də Qazaxın İkinci Şıxlı kəndində müəllim ailəsində anadan olmuşdur. Kosalar kəndində ibtidai məktəbi bitirib Qazax pedaqoji məktəbində təhsil almışdır. Azərbaycan Pedaqoji İnstitutunun dil və ədəbiyyat fakültəsində təhsil almışdır. Qazax rayonunun Kosalar kənd orta məktəbində dərs hissə müdiri işləmişdir.