Son əlavə olunanlar

Görkəmli şəxsiyyətlər

Məstan Günər

Аzərbаycаn uşаq şеirinin inkişаfındа özünəməхsus yеr tutаn, şеirləri ilə uşаqlаrın qəlbini ələ аlаn, öz üslubunа sаdiq qаlаn Məstаn Günər  1935- ci il iyulun 25- də Tоvuz rаyоnunun Əsrik- Cırdахаn kəndində anadan olub.

Karel Çapek

XX əsrin görkəmli Çex yazıçılarından biri olan Karel Çapek 1890-ci il yanvar ayının 9-da Çexiyada anadan olub. 1915-ci ildə Praqa universitetinin fəlsəfə fakültəsini bitirərək, bir müddət kitabxanaçı və ev müəllimi işləyən sənətkar, eyni zamanda jurnalist kimi də fəaliyyət göstərib.

Rixard Vilhelm Vaqner

Böyük alman bəstəkarı, dramaturq, musiqişünas, filosof Rixard Vilhelm Vaqner (22 may 1813 - 13 fevral 1883), tarixdə 100 ən çox öyrənilmiş şəxsiyyətlər siyahısına daxil edilib. Vaqner opera sahəsində böyük islahatlara imza atıb. O, Avropa musiqi mədəniyyətinə, xüsusən də opera və simfoniya janrlarının inkişafına böyük təsir göstərib.

Corco de Kiriko

İtalyan sürrealist rəssam Corco de Kiriko (Giorgio de Chirico) Yunanıstanın Volos şəhərində dünyaya gəlib. Atası dəmiryolları tikintisində mühəndis işləyib.

Rus səyyahı Mikluxo-Maklay

Rus etnoqrafı, səyyahı və tədqiqatçısı Nikolay-Nikolayeviç Mikluxo-Maklay (1846-1888) — Sakit okean adalarında tropik ölkələrin «vəhşi» xalqlarının həyat tərzini həvəslə öyrənməyə ömrünü həsr etmiş səyyah olub. O, irqindən asılı olmayaraq bütün insanların əqli cəhətdən bərabər olması fikrini irəli sürən və bu ideya uğrunda mübarizə aparan rus səyyahı və antropoloqudur.   

Əli Quşçu

Əbül Qasım Ələaddin Əli ibn Məhəmməd əl-Quşçu –məşhur türk-özbək astronomudur. 1403- cü ildə Səmərqənddə anadan olub.