Son əlavə olunanlar

Nağıllar, hekayələr

Xoşbəxtlik (Koreya xalq nağılı)

Bu əhvalat lap çoxdan olmuşdur. Bir kənddə ürəyi düz, namuslu bir qoca vardı. Bir dəfə o, yuxuda görür ki, xoşbəxtlik onun üçün göydən düşdü. Qoca bərk sevindi.

Zahid Xəlil. “Yumru yumaq”

Bir yumru yumaq var idi və yaman qоrхaqdı. Buna görə də həmişə diyirlənə-diyirlənə gеdirdi ki, оnu görən оlmasın. Bir dəfə bu yumru yumaq yеnə də dığırlanıb gеdirdi. Birdən qabağına bir yumru Yumruq çıхdı. Yumru Yumruq güclü və qəzəbli idi.  

Şahzadə və Mələk

"Dovşan və fil". (Vyetnam xalq nağılı)

Keçmiş zamanlarda çox ağıllı bir dovşan varmış. Dovşan lap balaca olanda göl qırağına oynamağa gedibmiş. Bu gölün suyu göz yaşı kimi dupduru imiş. Ətraf meşələrin heyvanları bu göldən su içməyə gələrmişlər.  

"Günəş harada yaşayır?" (Sloven xalq nağılı)

Quşların həyətində Kürt toyuğun sapsarı Cücələri oldu. Onlar çox balaca idilər, həm də hər şeylə maraqlanırdılar. Günəş balaca Cücələrə həvəslə tamaşa edirdi, axı onlar da Günəş kimi sarı idilər. Günəşin mülayim ilıq şüaları Cücələrin zərif qanadlarını sığallayır, onlara ən yaxşı soxulcanları tapmaqda kömək edirdi.

Gülzar İbrahimova. "Dörd bacı"

Çox qədim zamanlarda dörd bacı vardı. Böyüyünün adı Qış, kiçiklərinin isə  Bahar, Yay, Payız idi. Onlar göydə yaşayırdılar. Bacılardan ən ağıllısı və müdriki Qış idi. Bahar çox şən, Yay çox gözəl, Payız isə çox qəmgin idi.