Son əlavə olunanlar

Nağıllar, hekayələr

Zahid Xəlil. "Aytənlə Anarın nağılı"

Taxta boşqab

Baba o qədər qocalmışdı ki, əli əsirdi. Bir dəfə yemək yeyəndə boşqab onun əlindən düşüb sındı.

Aygün Bünyadzadə. "Şirniyyatatan silahlar"

Gülzar İbrahimova. Tülkü balası

Biri vardı, biri yoxdu, Əhməd və Məmməd adlı iki mehriban qardaş vardı. Qardaşlar tanınmış dulusçu idilər. Düzəltdikləri saxsı qabların şöhrəti dildən-dilə düşmüşdü. Ona görə də çox varlanmışdılar.

Aygün Bünyadzadə. "Bir damla su"

Əzizə Cəfərzadə. "Diş"