Son əlavə olunanlar

Nağıllar, hekayələr

Külkəman. İsveç nağılı

Uzaq bir ölkədə, şahlıqların birində bir kəndli yaşayırdı.

Zahid Xəlil. “Qarınqulu qarpız”

Bu qarpızlar qonşu idi. Hər ikisi kolun dibində uzanıb tağın şirəsini ləzzətlə sorurdu. 

Birinci addım

Vaqiflə bir məhəllədə oluruq. Bir məktəbdə, bir sinifdə oxuyuruq. Çox vaxt dərsə də birlikdə gedib-gəlirik. Ya o məni çağırır, ya mən onu. Bu, kimin tez durmasından asılı olur.  

Noxudoğlan. Ukrayna nağılı

Biri vardı, biri yoxdu. Bir qoca ilə bir qarı vardı. Onların altı oğlu, bir qızı vardı. Bir dəfə ata oğullarını tarlanı şumlamağa göndərdi. Oğullar hazırlaşdılar və dedilər:

İsveç xalq nağılı. Oğlan və skripka

Çox qədim zamanlarda bir qoca qadın yaşayardı. Qadının gözünün ağı - qarası bircə oğlu vardı. Onlar meşədə bir komada yaşayardılar. Güzəranları çox ağır idi. Çox vaxt yeməyə bir parça çörək də tapmazdılar.

Əli Səmədli. "Canlı saat"

Orxan dərsə tez-tez gecikirdi. Yatıb yuxuya qalırdı.