Son əlavə olunanlar

Nağıllar, hekayələr

"Təpəgöz"

Biri var idi, biri yox idi, keçmiş zamanlarda Nəbi adlı varlı bir kişi vardı. Bu kişinin dövləti, varı, malı, qoyunu başından aşırdı, ancaq övladı yox idi ki, öləndən sonra dövlətinə sahib dursun. Bu kişi həmişə övlad həsrətilə yaşayırdı. Onun ağıllı bir çobanı var idi. Günlərin bir günü Nəbi kişinin çobanı sürünü haylayıb uca bir dağın ətəyinə gətirdi. 

"Uğur böcəyi"

Gözəl bir yay səhəri idi. Nuray bağda oturub havada uçan kəpənəklərə baxırdı. Kəpənəklər gah güllərə qonur, gah da pırıldayıb havada uçurdular. Elə bu vaxt bir parabüzən uçaraq Nurayın dizinə qondu. Balaca qızcığazı gülmək tutdu: -Aaa sən haradan gəldin, ay uğur böcəyi?

Şarl Perro. Kəkilli Rike

Qədim zamanlarda bir kralla kraliça var idi. Onların elə bir eybəcər uşaqları oldu ki, təzə doğulan körpəni görən hər kəs şübhə edirdi: bu uşaq adamdır, ya yox? 

Belarus nağılı. Havayı çörək

Bir kəndli çəməndə ot biçirdi. Yorulub əldən düşdü və kolların yanında oturub dincini almaq istədi. Bağlamasını açıb yeməyə başladı. Elə bu vaxt meşədən ac bir canavar çıxdı. Gördü ki, kolların yanında bir kəndli oturub nəsə yeyir. Canavar ona yaxınlaşdı və soruşdu:

Gülzar İbrahimova. "Evə ayı gəlib"

Rəşadla Lalənin yay günləri çox maraqlı keçirdi. Onlar həm iş görür, həm də hər gün özlərinə maraqlı bir əyləncə tapırdılar. Quşlar üçün yuva düzəldir, evlərinin yaxınlığında yerləşən balaca göldən balıq tutur, meşəyə gəzməyə gedir, vaxtlarını maraqlı keçirirdilər. Bir gün... 

Əli Vəliyev. “Hazır yuva”

Mən sizə şahidi olduğum bir hadisəni danışmaq istəyirəm.