Son əlavə olunanlar

Nağıllar, hekayələr

Qarpız haqqında. Vyetnam əfsanəsi

Nəql edirlər ki, kral Doqquzuncu Xunq Vıonq səkkiz yaşlı bir uşağı oğulluğa götürür və ona May İyen adını verir

"Uşaqların nağılı"

Uşaqlar bağçada yığışıb söhbət edirdilər:  

Azərbaycan xalq nağılı. Zəngi

Deyirlər ki, qədim zamanlarda Bilbis şəhərində bir padşah varıymış.

Ma Lyan və sehirli fırça. Çin nağılı

Nağıl edirlər ki, lap qədimlərdə Ma-lyan adlı bir oğlan vardı. Onun atası və anası çoxdan ölmüşdülər. O, çırpı yığar, ot dərər, bunlarla da dolanardı. 

Gülzar İbrahimova. "İşıldaböcəyin sirri"

Biri varmış, biri yoxmuş, qədim zamanlarda bir şirəçi Qulam varmış. Şirəçi Qulam hər gün gedərmiş kəndin qurtaracağından şirə gətirər, onu satıb dolanarmış. Kənd camaatı da şirəni ondan alıb, evlərinin divarlarına, yerinə sürtərlərmiş. Şirə palçığa oxşayırdı. Ancaq palçıq deyildi. Onu divara, ya yerə sürtən kimi quruyar, həm təmiz olardı, həm də yaraşıqlı görünərdi.  

S. Rəhimov. Ləpirlər

Qədim zamanlarda Nardaran qalasının yaxınlığında Piri baba və onun nəvəsi Əhməd yaşayırdı. Piri baba bağban idi.