Son əlavə olunanlar

Nağıllar, hekayələr

"Yaşıl karandaş"

Aygülün iki yaşıl karandaşı var idi. Lətifədə isə heç bir dənə də yaşıl karandaş yox idi. Lətifə Aygüldən xahiş etdi:  

Yalançı tülkü

Günlərin birində Tülkü ilə Kirpi söhbət edirdilər. Birdən otların arasından bir İlan çıxdı. Tülkü qorxusundan tir-tir əsdi, Kirpiyə yalvarmağa başladı:

Üç müdrik məsləhət. (Dargin xalq nağılı)

Nə vaxtsa bir çar böyük şəhər salmaq fikrinə düşür. Bunun üçün o, əmr verir ki, onun ölkəsində olan bütün mahir bənna və xarratları toplasınlar. Onların arasında bir gənc bənna da vardı. Bu gənc toy gecəsinin ertəsi günü bura gəlmişdi.  

Zahid Xəlil. Karvana hürən qaplan

Bu balaca küçükcüyəzin adı Qaplan idi. Kənddə demək olar ki, onu  it yerinə qoyan yox idi:

Sehrli xəzinə (Moldova xalq nağılı)

Biri vardı, biri yoxdu, bir ata vardı. Onun da üç oğlu vardı. Ata çox çalışqan və zəhmətkeş idi. Heç vaxt işsiz oturmazdı. Sübh açılandan qaş qaralana kimi yorulmaq bilmədən işləyərdi. Hər işini çatdırardı.

Hər kəs öz payını aldı (Eston xalq nağılı)

Günlərin bir günü yoxsul bir qoca yolla gedirdi. Axşamçağı idi, qaş qaralırdı. Qoca ən yaxın evə gedib gecələməyə yer axtarmaq istədi. Böyük bir evin pəncərəsini döydü:    - Mənə gecələməyə yer verə bilərsiniz?