Son əlavə olunanlar

Nağıllar, hekayələr

Qoca şaxta və cavan şaxta. Litva nağılı

Biri vardı, biri yoxdu, bir qoca Şaxta vardı. Qoca Şaxtanın bir oğlu vardı - cavan Şaxta. Bu oğul elə lovğa idi ki, gəl görəsən! Sözlə deyiləsi deyil. Ona qulaq asanda adama elə gəlirdi ki, dünyada ondan ağıllısı, ondan güclüsü yoxdur. Bir dəfə cavan Şaxtanm ağlına bir şey gəldi, о fikirləşdi:

Aygün Həsənoğlu. “Həsrət”

Şuşanın başı üzərinə yağan alovlu mərmilərdən ürkərək meşəyə tərəf qaçmışdı. Atəş birdən kəsildi. Şuşa tamam boşalmış, tərk edilmişdi. O da atılmışdı. Doğma həyətə girəndə bunu anladı. Həmişə hay-küylü olan evdən səs-səmir gəlmirdi. Saatlarca həyətdə vurnuxdu, o tərəf-bu tərəfə qaçaraq sahibini axtardı, axtardı... tapmadı. Qapqara gözlərindən iki damla yaş süzüldü. Ağlına sığışdıra bilmirdi ki, hər gün onu tumarlayan əllər necə yox ola bilər, hər gün belində gəzdirdiyi kəslər onu necə unuda bilər. Amma unudulmuşdu.  

Samoa Dövləti

Samoa Müstəqil Dövləti (1997-ci ilə qədər, Qərbi Samoa) - Polineziya adalarının bir hissəsi olan Mərkəzi Okeaniyada bir ada ölkəsidir. Sakit Okeanda yerləşən arxipelaq iki böyük Upolu və Savayi adalarından və arxipelaqın qərb hissəsində Manono, Nuutele, Apolima, Nuulua, Fanuatapu, Namua, Nuulopa və digər ölkələri cəmlənmiş səkkiz kiçik adadan ibarətdir. Torpaq sahəsi 2831 kv km-dir.  

Böyrü qatranlı cöngə. Ukrayna nağılı

Bir kənddə bir qoca və bir qarı var idi. Onların uşaqları böyüyb ev-eşik sahibi olmuşdular. Var-dövlətdən qocanın və qarının yalnız bir toyuğu, bir də pişikləri vardı. Bir gün qarı qocaya dedi:

Tənbəl qız. Ləzgi xalq nağılı

Biri vardı, biri yoxdu, bir qarı ilə oğlu vardı. Onlar əkinçiliklə dolanırdılar. Təsərrüfatları iki öküzdən ibarət idi. Qış günlərinin birində könlünə ət yemək düşən qarı dedi:  

Külkəman. İsveç nağılı

Uzaq bir ölkədə, şahlıqların birində bir kəndli yaşayırdı.