Son əlavə olunanlar

Şeirlər

Abbasqulu ağa Bakıxanov. “Himətin fəziləti”

​Qədim bir kitabda verilmiş xəbər  İranda bir həkim varmış mötəbər. 

M.Füzuli. “Eylərəm”

Ney kimi hər dəm ki bəzmi-vəslini yâd eylərəm, Tâ nəfəs vardır quru cismimdə, fəryâd eylərəm.

İvan Krılov. “Tülkü və üzüm”

Acmış bir tülkü girdi bir bağa, Dolaşdı о bağı başdan-ayağa.

Fikrət Sadıq. “Körpə”

Vüqar hələ Lap körpədir. Nə bilsin ki, Qardaş nədir.

Üşüdüm ha, üşüdüm

Üşüdüm ha, üşüdüm.  Dağdan alma daşıdım,  Almacığımı aldılar,  Mənə cürüm verdilər.

Fikrət Sadıq. “Çanaqlı bağa və qurbağa”

Bir çanaqlı Çağa bağa Girdi bağa, Oynamağa.