Son əlavə olunanlar

Şeirlər

Sədi Şirazi. “Ata nəsihəti”

Biri övladına verdi nəsihət:  – Ağıllı sözlərə eylə sən diqqət! 

Mirzə Ələkbər Sabir. “Cütcü”

Çıxdı günəş, doldu cəhan nur ilə, Cütcü sürür tarlada cüt şur ilə. Atlar, öküzlər kotana güc verir, Gah yürüyür, gah yıxılır, gah durur.

Abbas Səhhət. “Bir məktəbdə imtahan”

İmtahan məclisi qurulmuşdur,  Zalda skamyalar qoyulmuşdur  Bir-birindən beş-altı arşın uzaq,  Hər bir skamya üzrə tək bir uşaq, 

Xanımana Əlibəyli “Yağış yağır”

Hələ səhər açılmamış Şırıltıyla yağır yağış.

Xanımana Əlibəyli. “İki badam ağacı”

İki badam ağacı Durub yolda lal kimi. Biri – badamı acı, O birisi – bal kimi.  

Xanımana Əlibəyli. “Yol”

Yollar dünyada çoxdur, Sayı-hesabı yoxdur: