Son əlavə olunanlar

Şeirlər

Seyid Əzim Şirvani. "Ayı və siçan"

Bir ayı yatmış idi rahətlə,  Uzanıb xeyli istirahətlə.  Bir siçan ayı üstən etdi güzar,  Oldu ol ayı xabdən bidar. 

Səməd Vurğun. “Şair, nə tez qocaldın sən!”

Nemətsə də gözəl şer, Şair olan qəm də yeyir. Ömrü keçir bu adətlə, Uğurlu bir səadətlə.

Aşıq Ələsgər. “Çərşənbə günündə, çeşmə başında”

Çərşənbə günündə, çeşmə başında Gözüm bir alagöz xanıma düşdü. Atdı müjgan oxun keçdi sinəmdən, Nazu qəmzələri qanıma düşdü.

A.S.Puşkin. Balıqçı və balıq nağılı

Keçmiş zamanlarda bir qoca varmış, Qoca qansiyla birgə yaşarmış Geniş göy dənizin lap sahilində Köhnə qazmasmda, uçuq evində

Əhməd Cavad. “Gəncədən gəlirəm”

Gəncədən gəlirəm , yüküm xurmadı,  Gəncənin yolları burma, burmadı.  Gəncədə bir qız var, teli dumadı,  Günəşə sən çıxma, mən çıxım deyir! 

Məmməd Araz. "Qaranquş"

Əsdi vədə yeli...yaz müjdəsilə Qondun eyvanıma yenə, qaranquş! Mən sənin eşqinlə gəlirkən dilə, Uçmağın dərd oldu mənə, qaranquş!