Son əlavə olunanlar

Şeirlər

Bəxtiyar Vahabzadə. “Ana Dilim”

Mən çal dedim ucal dedim Mən vur dedim qaldır dedim Söz hücumdur söz həmlədir Bircə kəlmə bir cümlədir

Zəlimxan Yaqub. “Dilim”

Füzuli zirvəli, Vaqif axarlı, Mənim Qorqud dilim, Ələsgər dilim! Ömrümün naxışı, bəxtimin xalı, Dadda, şirinlikdə bal, şəkər dilim!

Abbasqulu ağa Bakıxanov. “Hikmətin fəziləti”

​Qədim bir kitabda verilmiş xəbər  İranda bir həkim varmış mötəbər. 

M.Füzuli. “Eylərəm”

Ney kimi hər dəm ki bəzmi-vəslini yâd eylərəm, Tâ nəfəs vardır quru cismimdə, fəryâd eylərəm.

İvan Krılov. “Tülkü və üzüm”

Acmış bir tülkü girdi bir bağa, Dolaşdı о bağı başdan-ayağa.

Fikrət Sadıq. “Körpə”

Vüqar hələ Lap körpədir. Nə bilsin ki, Qardaş nədir.