Son əlavə olunanlar

Şeirlər

Zahid Xəlil. "Damcılar"

Bir - birindən yapışan  Damcıya bax, damcıya  Bir - birindən tutanda  Oxşayırlar qamçıya. 

Abbas Səhhət: “Məktəb şagirdi”

İştə bir tərbiyəli, aqil bir uşaq, İştə bir zirək, ayıq, kamil uşaq, Geyinib məktəbli formasını, Götürüb qoltuğuna çantasını, Məktəbə şövqi-tama ilə gedir, Keçməsin vaxtı deyə sürət edir.  

Hikmət Ziya. "Yay gəlib"

Günəş tezdən oyanır, Üfüqlərdən boylanır, Elə bil alovlanır. Necə isti ay gəlib, Kəndimizə yay gəlib.

Nigar Rəfibəyli. "Durna"

Mən  yuxuda durna oluram gecələr, Çırpıb qanadlarımı yerdən üzülürəm.

Rəsul Rza. "Çinar"

Gecə keçmiş, ulduzlar ağ, göy qara! Söykənmişəm qocaman bir çinara. Bir yanımda ömür kimi axır su, Qaçmış bu gün təbiətin yuxusu.

Abbas Səhhət. "Ana və bala"

Oturmuş ana,  Basmış bağrına –  Nazlı körpəsin,  Layla der ona.