Son əlavə olunanlar

Şeirlər

Samuil Marşak. “Karusel”

Nəhəng çadır altında Dalbadal atlar keçir,

Seyid Əzim Şirvani. “Məktublardan sətirlər”

Günü gündən zəlilü xar oluruq, Möhnətü qüssəyə düçar oluruq.

Seyid Əzim Şirvani. “Dəvə ilə eşşəyin yol getməsi”

Bir dәvә bir uzunqulaq ilә, Yol gedirdilәr çox damağ ilә.

Seyid Əzim Şirvani. “Siçan və pişik”

Var idi bir şəhərdə bir bəd pişik Kim, yox idi bir belə mürtəd pişik.

Samuil Marşak. “Durğu işarələri”

Axırıncı Sətirdə, Sözlər qurtaran yerdə Durğu işarələri

Qasım bəy Zakir. “Badi-səba, mənim dərdi-dilimi …”

Badi-səba, mənim dərdi-dilimi  Ol büti-zibayə dedin, nə dedi?  Ahü naləm asimanə yetdiyin  Gərdəni minayə dedin, nə dedi?