Son əlavə olunanlar

Şeirlər

Rafiq Yusifoğlu. “Əl”

Oğlum deyir:- Ay ata,  Bir mənim əlimə bax:

Hikmət Ziya. “Hərənin öz yerişi var”

Bir tısbağa dovşana  Söylədi yana-yana: 

Səməd Vurğun. "Bahar və mən"

Bahar nə xoş gəlir, ruha dad verir. Xəyala, duyğuya qol-qanad verir; Var olsun şerimiz, şairlərimiz! – Hər gülə, çiçəyə təzə ad verir.

Aşıq Alı. “Bənzərsən”

Süsənli, sünbüllü, tər bənövşəli,  Yaylaq, bizim yaylaqlara bənzərsən.  İçən ölməz sənin kövsər suyundan,  Bulaq, bizim bulaqlara bənzərsən.

Süleyman Rüstəm. "Azərbaycana gəlsin"

Vətənimin seyrinə çağırıram elləri, Sərvət görmək istəyən Azərbaycana gəlsin! Bəzənib başdan-başa şəhərləri, kəndləri Cənnət görmək istəyən Azərbaycana gəlsin!

Səməd Vurğun. “Çinarın şikayəti”

Dindi yol üstündə qoca bir çinar:  “Şairim, sənə bir şikayətim var: