Son əlavə olunanlar

Şeirlər

İvan Krılov. “Aşçı və pişik”

Dünya görmüş aşçı çıxdı mitbaxdan: Bir məzar üstündə verməyə ehsan.

Abbas Səhhət. “Cücələrim”

Cücələrim birər-birər, Suyu görüb yavuq gələr,  

Zeynal Cabbarzadə. “Bahar gəlir”

Baharı çox sevirəm, Hər tərəf yaşıllaşır. Dağlardan gələn sular, Sel olub, aşır-daşır.

Mikayıl Müşfiq. “Bayram axşamı”

Yadımdadır çocuqluqda Əziz bayram gecələri... Anam, atam, üç qardaşım, Qoca nənəm, bir də əri. 

Hüseyn Cavid. “Novruz bayramı”

İştə novruz! Yetişdi fəsli-bahar.  Gəldi işrət zamanı, qardaşlar! 

Fikrət Sadıq. “Əlifba dərsində”

Baş açmıram bu işdən Çaşıb qalmışam düzü.