Son əlavə olunanlar

Şeirlər

Tofiq Mahmud. "Yağış yağır dənizdə"

Damlalar nizə-nizə,   Yağış yağır dənizə.  

Solmaz Şirin. "Nənəm və mən"

Nənəmi çox sevirəm, Canım kimi əzizdir. Hər nə desə, edirəm, Hər bir sözü ləzizdir.

Nizami Gəncəvi. "Oğlum Məhəmmədə nəsihət"

Sən, ey on dörd yaşlım, hər elmə yetkin!  Gözündə əksi var iki aləmin!

Məmməd Namaz. "Azərbaycan"

Öpüm ulu torpağını, Bu əyilməz bayrağını, Başı qarlı Azərbaycan, Şah vüqarlı Azərbaycan.

İvan Andreyeviç Krılov. "Simic və toyuq"

Simic acgözlükdən çəkir çox zərər. Vardır bu barədə xeyli təmsillər. Çox da axtarmayıb tənbəlliyindən Bu köhnə təmsili söyləyirəm mən.

Zeynal Cabbarzadə. “Laylay”

Yat gözümün qarası, Ciyərimin parası.