Son əlavə olunanlar

Şeirlər

Saib Təbrizi. “Söz”

Hansı qəlbdə yandısa, bil ki, çıraqban etdi söz,  Söz qanan insanları gülşəndə mehman etdi söz.

İmadəddin Nəsimi. “Ağrımaz”

Canə sən candan nə kim gəlsə, cigərlər ağrımaz,  Həq bilir, bir zərrə neştərdən damarlar ağrımaz.

Teymur Elçin. “Can nənəm”

Qucağında, nənə, sən, Layla dedin mənə sən.

Məmməd Araz. “Əsgər məktubu”

Əsgər məktubları alıram hərdən, Məhəbbət, cəsarət, dəyanət dolu. Neçə tərifçinin təriflərindən Bir əsgər məktubu gərəkli olur.

Rəsul Rza. “Çinar ömrü”

Nə payızdı, nə qışdı... Bir çinar qurumuşdu. Nə suyunu kəsdilər onun, nə üstünə kölgə düşdü.

Balaş Azəroğlu. "Buludlar"

Yenə ağ çalmalı Kəpəzin üstdə Çətirtək durmusuz, qara buludlar. Deyin, külək qovmuş, günəş dağıtmış, Sizi kim gətirmiş bura, buludlar?