Son əlavə olunanlar

Şeirlər

Aşıq Alı. “Bənzərsən”

Süsənli, sünbüllü, tər bənövşəli,  Yaylaq, bizim yaylaqlara bənzərsən.  İçən ölməz sənin kövsər suyundan,  Bulaq, bizim bulaqlara bənzərsən.

Süleyman Rüstəm. "Azərbaycana gəlsin"

Vətənimin seyrinə çağırıram elləri, Sərvət görmək istəyən Azərbaycana gəlsin! Bəzənib başdan-başa şəhərləri, kəndləri Cənnət görmək istəyən Azərbaycana gəlsin!

Səməd Vurğun. “Çinarın şikayəti”

Dindi yol üstündə qoca bir çinar:  “Şairim, sənə bir şikayətim var:

Saib Təbrizi. “Söz”

Hansı qəlbdə yandısa, bil ki, çıraqban etdi söz,  Söz qanan insanları gülşəndə mehman etdi söz.

İmadəddin Nəsimi. “Ağrımaz”

Canə sən candan nə kim gəlsə, cigərlər ağrımaz,  Həq bilir, bir zərrə neştərdən damarlar ağrımaz.

Teymur Elçin. “Can nənəm”

Qucağında, nənə, sən, Layla dedin mənə sən.