Son əlavə olunanlar

Şeirlər

Qasım bəy Zakir. “Durnalar”

Bir saat havada qanad saxlayın,  Nizam ilə gedən qoşa durnalar! 

Cabir Novruz - "Tələsin insanlar"

Tələsin insanlar, şadlıq görməyə,  Qəm qüssə görməyə gecikin bir az.  Tələsin insanlar deyib gülməyə,  Göz yaşı tökməkdən bezikin bir az.

M.Ə. Sabir “Məktəb şərqisi”

Məktəb, məktəb, nə dilgüşasən, Cənnət, cənnət desəm səzasən. Şadəm, şadəm təfərrücündən, Əlhəq, əlhəq, gözəl binasən!

Zeynal Cabbarzadə. “Xizək”

Çöldə külək əsir, əsir Soyuq qılınc kimi kəsir. Quşlar uçur uzaqlara, Bilinməyir uçur hara.

Səməd Vurğun. “ANA”

Pək cocuğdum, yerə gömdülər səni, Həyata qanadsız atdılar məni. Bax, necə pozulub ömür gülşəni, Həyat sənsiz mənə zindandır, ana!  

Şirinxanım Kərimbəyli. "Yuvasını itirmiş arı balasının hekayəti"

Bir gün arı balası verdi hamını yuxuya, Qaçdı ki, özünü təkcə gül-çiçəyə toxuya. Bağların, bağçaların arasıyla uçuşdu, Sarı kəpənək təki ora-bura qaçışdı.