Son əlavə olunanlar

Şeirlər

Balaş Azəroğlu. "Azərbaycan"

Əziz Azərbaycan, ey gözəl diyar, Anamın mehriban qucağı sənsən. Könül tərlanının uçub qondugu, Onun çox sevdiyi budağı sənsən.

Teymur Elçin. “Gözəl Vətən”

Oxuyuruq, nəğməmiz  Uzaqlara yayılsın,  Səsimizdən hər tərəf  Tez yuxudan ayılsın.  Gözəl vətən, can vətən,  Bizə mehriban vətən. 

Aşıq Ələsgər. "Dünyada"

Qafil dilim, bu nə yoldu tutubsan, Sərf еdirsən nə kamaldı dünyada. Dövlətə güvənib, gül tək açılma, Çox sənin tək güllər soldu dünyada.

İmadəddin Nəsimi. "Dilbəra, mən səndən ayru ömrü canı nеylərəm"

Dilbəra, mən səndən ayru ömrü canı nеylərəm? Tacü təхtü mülkü malü хanimanı nеylərəm?

Hüseyn Arif. "Qocaldım"

Gəzdim qarış -qarış ana torpağı, Nə yaxında ,nə uzaqda qocaldım. İsti ,soyuq heç varmadım fərqinə Nə aranda , nə yaylaqda qocaldım.  

Hüseyn Arif. “Qocalar”

Gah çəliyə dirsəklənib dayanar, Gah daş üstə dincin alır qocalar. Gah əlini saqqalına aparıb Dərin-dərin fikrə dalır qocalar.