Son əlavə olunanlar

Şeirlər

Mirvarid Dilbazi. "Yay nəğməsi"

Göy otların üstdə yatdıq, Səhər quşları oyatdıq, Quzeylərdə şehə batdıq. Günəş bizim, ay bizimdir, Bu səfalı yay bizimdir.  

İvan Krılov. “Çibin və arı”

Bahar çağı bir çibin yaşıl geyimli bağda, Sərin külək əsdikcə yellənirdi budaqda.

N.Rəfibəyli. "Fəsillərin gözəli"

İstiyəm mən, yayam mən, Ləzzətli üç ayam mən. Məndə tezdən hər səhər Gözəl quşlar ötüşər. Hamı gündə qaralar.

Ə.Kərim. "Çinar və gilanar"

Keçən ilki bu çinar Gör necə boy atıbdı. Üçüncülər oxuyan Mərtəbəyə çatıbdı.  

Zahid Xəlil. "Damcılar"

Bir - birindən yapışan  Damcıya bax, damcıya  Bir - birindən tutanda  Oxşayırlar qamçıya. 

Abbas Səhhət: “Məktəb şagirdi”

İştə bir tərbiyəli, aqil bir uşaq, İştə bir zirək, ayıq, kamil uşaq, Geyinib məktəbli formasını, Götürüb qoltuğuna çantasını, Məktəbə şövqi-tama ilə gedir, Keçməsin vaxtı deyə sürət edir.