Son əlavə olunanlar

Şeirlər

Əhməd Cavad. "Gözüm yoldadır"

A dostlar, bir qumral tərlanım uçdu, Yollarda yolçum var, gözüm yoldadır. On beş gün ayrılıq, on beş il keçdi, Öldürdü intizar, gözüm yoldadır.

Rəsul Rza. "Vətən dedim"

Xəfif yeldən titrəyən yarpağına Vətən dedim. Yanıq, quru, göy kəklikli, boz qumrulu torpağına Vətən dedim.

N. Kəsəmənli. “8 Martdır”

8 martdir anacan Lap tezden oyanmisam

8 martdır, anacan...

“8 martdır anacan! Qoy öpüm üz-gözündən,

İvan Krılov. “Aşçı və pişik”

Dünya görmüş aşçı çıxdı mitbaxdan: Bir məzar üstündə verməyə ehsan.

Abbas Səhhət. “Cücələrim”

Cücələrim birər-birər, Suyu görüb yavuq gələr,