Son əlavə olunanlar

Şeirlər

Əli Kərim. “Gül”

Yerim bağça-bağ mənim,  Rəngim ağappaq mənim.  Bir ətirli güləm mən,  İstəyirəm güləm mən. 

X. Əlibəyli. “Xarrat”

Bax, bu oğlan Yaşardır, Əlindəki mişardır. Mişarı yaxşı tanı, Odur kəsən taxtanı.

Məmməd Rahim. “Bahar gəlsin”

Gözəl bahar, gözəl bahar,  Gözləyirik, tez gəl, bahar!  Quşlar köçsün ölkəmizə,  Nəğmə desin yenə bizə. 

İ. İmanzadə. “Gerbim,himnim,bayrağım”

Sərvətimdi, varımdı,  Yenilməz vüqarımdı.  Andım, ixtiyarımdı  Gerbim, himnim, bayrağım! 

Mikayıl Müşfiq. “Yenə o bağ olaydı”

Yenə o bağ olaydı, yenə yığışaraq siz O bağa köçəydiniz.  

Məmməd Araz. “DƏNİZÇİ”

Dedilər: - “Dincəlmək vədəndir artıq, Daha qocalmısan, təqaüdə çıx. Qoca dənizçinin qaraldı qanı, Fikrinə boranlar, yellər qarışdı.