Son əlavə olunanlar

Şeirlər

Hikmət Ziya. "Yay gəlib"

Günəş tezdən oyanır, Üfüqlərdən boylanır, Elə bil alovlanır. Necə isti ay gəlib, Kəndimizə yay gəlib.

Nigar Rəfibəyli. "Durna"

Mən  yuxuda durna oluram gecələr, Çırpıb qanadlarımı yerdən üzülürəm.

Rəsul Rza. "Çinar"

Gecə keçmiş, ulduzlar ağ, göy qara! Söykənmişəm qocaman bir çinara. Bir yanımda ömür kimi axır su, Qaçmış bu gün təbiətin yuxusu.

Abbas Səhhət. "Ana və bala"

Oturmuş ana,  Basmış bağrına –  Nazlı körpəsin,  Layla der ona.   

Mobil Quluzadə. "Ana məhəbbəti"

Büdrəyib ayağım yerə dəyəndə,  Yapışıb qolumdan bala can — dedin.  Dizinin üstündə mürgüləyəndə,  Qara gözlərinə mən qurban dedin.   

Hüseyn Arif. "Olsun"

Elə istəyərdim əziz günümdə, Qapımı dəstəylə açanlar olsun. Oturaq üz-üzə, qabaq-qabağa Dillənən saz olsun, ötən tar olsun.