Son əlavə olunanlar

Şeirlər

Balaş Azəroğlu. "Buludlar"

Yenə ağ çalmalı Kəpəzin üstdə Çətirtək durmusuz, qara buludlar. Deyin, külək qovmuş, günəş dağıtmış, Sizi kim gətirmiş bura, buludlar?

Aşıq Qurbani. “Bənövşəni”

Başına döndüyüm ay qəşəng Pəri,  Adətdi, dərərlər yaz bənövşəni.  Ağ nazik əlinlə dər, dəstə bağla,  Tər buxaq altında düz bənövşəni.  

Aşıq Ələsgər. "Gərəkdi"

Aşıq olub diyar-diyar gəzənin,  Əvvəl başda pürkamalı gərəkdi.  Oturub-durmaqla ədəbin bilə,  Mərifət elmində dolu gərəkdi.   

Bəxtiyar Vahabzadə. “Ağ saçlar”

Əzəmətli bir binanın qarşısından hər keçəndə  Dayanıram... Gizli bir hal doğur məndə.  Bu binanın duruşunda nə hikmət var!  Çoxdur onun qarşısında məntək ayaq saxlayanlar...  

Abbas Səhhət. "İki uşaq"

Yoldaşına bir uşaq Dedi: – Dur gəl oynayaq. Oynamağın vaxtıdır, Qızılgülün taxtıdır.

Molla Pənah Vaqif. "Bayram oldu"

Bayram oldu, heç bilmirəm neyləyim... Bizim evdə dolu çuval da yoxdur. Dügüylə yağ hamı çoxdan tükənmiş Ət heç ələ düşməz, motal da yoxdur.