Son əlavə olunanlar

Şeirlər

Məmməd Araz. “NƏNƏMİN KİTABI”

Könül nə danışdı, nə dedi mənə- Uçdu körpəliyə xəyalım yenə... Durdu gözlərimdə ixtiyar nənəm, Vüqarı dağ nənəm, saçı qar nənəm...

Abdulla Şaiq. “Qışın nəğməsi”

Saqqalı ağ, saçı ağ, Əlində zorba çomaq Gəldi qocalmış baba Şaxta baba, qış baba.

Tərlan və məstan pişik

Sözləri Yusif Həsənbəyin,  Musiqisi Oqtay Zülfüqarovundur

Rəsul Rza. “Pələng”

Hündür, yekə pişikdir Elə bil vəhşi pələng, Dərisi başdan-başa Zolaq-zolaqdır qəşəng.

Nəriman Həsənzadə. "Nərdivan"

Bu dünya nərdivandı,- Qalxanda mehribandı, Enəndə nə yamandı...

Gülzar İbrahimova. "İki qurbağa"

Dənizkənarı parka Gəldi iki qurbağa. Boyları bapbalaca, Biri-birindən qoca.