Son əlavə olunanlar

Şeirlər

Məhmət Akif Ərsoy. “İstiqlal marşı”

Qorxma, sönməz bu şəfəqlərdə süzən al bayraq;  Sönmədən yurdumun üstündə yanan ən son ocaq.  O mənim millətimin ulduzudur, parlayacaq;  O mənimdir, o mənim millətimindir ancaq.  

Bəxtiyar Vahabzadə. “Mənim anam”

Savadsızdır, adını da yaza bilmir  Mənim anam...

Mirvarid Dilbazi. "Yay nəğməsi"

Göy otların üstdə yatdıq, Səhər quşları oyatdıq, Quzeylərdə şehə batdıq. Günəş bizim, ay bizimdir, Bu səfalı yay bizimdir.  

İvan Krılov. “Çibin və arı”

Bahar çağı bir çibin yaşıl geyimli bağda, Sərin külək əsdikcə yellənirdi budaqda.

N.Rəfibəyli. "Fəsillərin gözəli"

İstiyəm mən, yayam mən, Ləzzətli üç ayam mən. Məndə tezdən hər səhər Gözəl quşlar ötüşər. Hamı gündə qaralar.

Ə.Kərim. "Çinar və gilanar"

Keçən ilki bu çinar Gör necə boy atıbdı. Üçüncülər oxuyan Mərtəbəyə çatıbdı.