Son əlavə olunanlar

Şeirlər

Cabir Novruz. “Bir ana qucağında bir körpə aparırdı”

Küçələrdən keçənlər durub boylanırdılar, Cavan qızlar, gəlinlər gizlicə yanırdılar.

Hikmət Ziya. “Qayçı və moda”

Qayçı elə günaşırı  Don biçirdi özünə. 

İmadəddin Nəsimi. “Mövsimi-novruzü neysan...”

Mövsimi-novruzi neysan aşikar oldu yenə,  Şəhrimiz şeyxi bu gün xoş badəxar oldu yenə.

Məhəmməd Hadi. “Türkün nəğməsi”

Türkün tökülən qanları bihudə gedərmi?  Diqqətlə düşün, yoxsa bu qan həpsi hədərmi? 

İvan Krılov. “Cırcırama və qarınca”

Cırcırama yay, bahar, Cırıldadı biqərar. Hər çiçəyin yarpağı Olmuş idi oynağı.

İvan Krılov. “Bəxt və dilənçi”

Çiynində çox üzgün köhnə bir torba, Gedirdi bir yoxsul dilənçi baba. Şikayət edirdi öz taleyindən Deyirdi bu işdən heyrətdəyəm mən: