Son əlavə olunanlar

Şeirlər

Elbəyi Cəfərli. “Yeni il”

Sevinin, a dostlar, sevinin bu gün Yenə də bir yeni illə görüşdük. Qəmi unutduran, kədəri danan Neçə şirin-şirin dillə görüşdük.

Məmməd Aslan. "Yalqız qurbağa"

– Qurbağa, hardan?  

Məmməd Aslan. "Alma ağacı"

Bir ağac çiçəklədi,  Babam dedi: -Almadı.  

Səməd Vurğun. "Dünya"

Buludlar dağılır uzaqda lay-lay,  Yenə öz yerində yuvarlanır ay, Fəqət nə Cəlal var, nə də ki Humay,  Nə ömrə acıyır, nə yaşa dünya. 

Hikmət Ziya. "Yaxşılığa əvəz"

Kök yeyərək meşəylə  Gedirdi bala dovşan.  Mahnı da oxuyurdu  Fit çala-çala dovşan. 

Zahid Xəlil. "Xor"

Bilirsənmi xor nədir?  İnsanların birliyi!  Dənizlərin birliyi,  Ümmanların birliyi.