Son əlavə olunanlar

Tapmacalar

Musiqi alətlərinə aid tapmacalar

Ağacda var bağırsaq,   Yel babanı çağırsaq,   Ağzım açıb ney çalar,   Süleymanı çağırsaq.                                                                     Cavab:Kaman

Həşəratlar haqqında tapmacalar

Ağzı qara, gözü yox, Suda üzər, izi yox. (Zəli)

Tapmacalar

Adam deyil, hey qaçır, Meşə deyil, səs salır.

Meyvələr haqqında tapmacalar

Heyva kimi sapsarı, Nə heyvadı, nə darı. Bir ağacdan dərərəm, Ləzzətini görərəm. (Armud)

Tapmacalar

1 kilo pambıq daha ağırdı? yoxa bir 1 kilo dəmir?

Şəkillər arasında fərqi tapın