Son əlavə olunanlar

Tapmacalar

Qış haqqında tapmacalar

Qəndə oxşar dadı yox, Göydə gəzər qanadı yox. (Qar)

Məntiqi suallar

Tapmaca səndən, açması məndən

Tapmacalar

Adamda yox, İnsanda var, Aləmdə yox, Cahanda var.

Tapmacalar

- A quş, hardan gəlirsən? - Qanlı qaya dibindən. - Qanın niyə qurumuş? - Allah belə buyurmuş.

Musiqi alətlərinə aid tapmacalar

Ağacda var bağırsaq,   Yel babanı çağırsaq,   Ağzım açıb ney çalar,   Süleymanı çağırsaq.                                                                     Cavab:Kaman