Son əlavə olunanlar

Tapmacalar

Birlikdə tapaq

Ağaclar haqqında tapmacalar

Əyri-üyrü boy atar,  Ayağı yerə batar.  Salxım-salxım sallanar,  Altında sarvan yatar.

Tapmacalar

A gedən kişi, A gələn kişi, Papağı yekə  Ayağı təkə.   

Teymur Elçin. Tapmacalar

Görənlər bilir Götürdüyüm yük Həmişə olur Özümdən böyük.

Zeynal Cabbarzadə. Tapmacalar

Yanağım yamyaşıldı, Dodağım qıpqırmızı.  

Uşaqlar üçün tapmacalar

Bağban bağa girəndə 1-ci nəyi atır?