Son əlavə olunanlar

Tapmacalar

İnsan və onun bədən üzvləri haqqında tapmacalar

Ala qapı, zəncir sapı,  Beş budağı, bir yarpağı.

Ağaclar haqqında tapmacalar

Əyri-üyrü boy atar,  Ayağı yerə batar.  Salxım-salxım sallanar,  Altında sarvan yatar.

Birlikdə tapaq

Ağ yerə toxum səpərlər.

Tapmacalar

A gedən kişi, A gələn kişi, Papağı yekə  Ayağı təkə.   

Yeməklər haqqında tapmacalar

Ağaca minər, ayağı sallanar.

Musiqi alətləri haqqında tapmacalar

Ağac için ovaram, Düz ağzıma qoyaram.