Son əlavə olunanlar

Tapmacalar

Tapmacalar

Adam deyil, hey qaçır, Meşə deyil, səs salır.

Meyvələr haqqında tapmacalar

Heyva kimi sapsarı, Nə heyvadı, nə darı. Bir ağacdan dərərəm, Ləzzətini görərəm. (Armud)

Tapmacalar

1 kilo pambıq daha ağırdı? yoxa bir 1 kilo dəmir?

Şəkillər arasında fərqi tapın

Tap görək...

Onunla iynə Saplayır nənəm. Onu nənəmə Gətirən mənəm.

Təbiət hadisələri haqqında tapmacalar

Ağ sandığım açıldı, İçinnən nur saçıldı. (Sübh çağı)