Son əlavə olunanlar

Tapmacalar

Musiqi alətləri haqqında tapmacalar

Ağac için ovaram, Düz ağzıma qoyaram.             

Geyimlər və bəzək əşyaları haqqında tapmacalar

Ağzını aşağı edərəm dolar, Yuxarı edərəm boşalar.         

Tərəvəzlər haqqında tapmacalar

Alaca,ha bulaca, Səpdirmişəm yamaca. Düz dırmaşar ağaca.   

Həşəratlar haqqında maraqlı tapmacalar

Ağ otun alasına, Gül düşdü talasına, Elə də quş olarmı, Yem verməz balasına.  

Gülzar İbrahimova. "Tapmaca məndən, açması səndən"

- Salam, İlqar! - Salam, Nigar! - Gəl, tapmacalar qoşaq, Tapmacanın cavabını Bir-birimizdən soruşaq!

Maraqlı tapmacalar

Bir ağacım var, on iki budağı, Hər budağın otuz yarpağı.