Son əlavə olunanlar

Tapmacalar

Ağaclar haqqında tapmacalar

Əyri-üyrü boy atar,  Ayağı yerə batar.  Salxım-salxım sallanar,  Altında sarvan yatar.

Birlikdə tapaq

Ağ yerə toxum səpərlər.

Tapmacalar

A gedən kişi, A gələn kişi, Papağı yekə  Ayağı təkə.   

Yeməklər haqqında tapmacalar

Ağaca minər, ayağı sallanar.

Geyimlər və bəzək əşyaları haqqında tapmacalar

Ağzını aşağı edərəm dolar, Yuxarı edərəm boşalar.         

Tərəvəzlər haqqında tapmacalar

Alaca,ha bulaca, Səpdirmişəm yamaca. Düz dırmaşar ağaca.