Son əlavə olunanlar

Tapmacalar

Birlikdə tapaq

Ağ yerə toxum səpərlər.

Yeməklər haqqında tapmacalar

Ağaca minər, ayağı sallanar.

Geyimlər və bəzək əşyaları haqqında tapmacalar

Ağzını aşağı edərəm dolar, Yuxarı edərəm boşalar.         

Tərəvəzlər haqqında tapmacalar

Alaca,ha bulaca, Səpdirmişəm yamaca. Düz dırmaşar ağaca.   

Həşəratlar haqqında maraqlı tapmacalar

Ağ otun alasına, Gül düşdü talasına, Elə də quş olarmı, Yem verməz balasına.  

Gülzar İbrahimova. "Tapmaca məndən, açması səndən"

- Salam, İlqar! - Salam, Nigar! - Gəl, tapmacalar qoşaq, Tapmacanın cavabını Bir-birimizdən soruşaq!