Son əlavə olunanlar

Bayatılar

Molla Vəli Vidadi. Bayatılar

Şam yanar a yağ ilə, Gəl, gözüm, əyağilə, Gəldi Vəli başına, Gəlməyən ay ağıla.  

Şah İsmayıl Xətai. Bayatılar

Xətaiyəm xəttarəm, Həq sirrinə səttarəm,  Həkimlərin dərmanı, Təbiblərə əttarəm.

Bayatılar

Əzizim, çəmən yaxşı, Çiçəkli çəmən yaxşı. Təravətdə qərənfil, İydə yasəmən yaxşı.  

Sayaçı sözlər

Səlam-əleyk say bəylər, Bir-birindən yey bəylər! Saya gəldi gördünüz, Salam verdi aldınız Alnı təpəl qoç quzu Sayaçıya verdiniz.    

Sarı Aşıq. Bayatılar

Aşıq bir buğda gördü, Buğdanı dağda gördü, Gözəli Çanaqlıda, İgidi Tuğda gördü.

Vətən, qürbət haqqında bayatılar

 Yağı gəldi yanıma,   Susamışdı qanıma,   Döndüm qürbət ellərdən,   Qüvvət gəldi canıma.