Son əlavə olunanlar

Bayatılar

Araz Yaquboğlu. Bayatılar öyrənək

Aşıq, ağıllı anam, Dili nağıllı anam. Ay boxçası şirinli, Şəkər, noğullu anam.  

Bayatılar. Solmaz Şirin

Əzizinəm gülsənə, Sevinsənə, gülsənə.