Son əlavə olunanlar

Bayatılar

Nəsihətamiz bayatılar

Əziziyəm bu dağa, Bu qayaya, bu dağa. Məxmər çul nə yaraşır Bir palanlı uşağa.  

Azərbaycan xalq bayatıları

Mən gedirəm o yüzə,  Qayıqda üzə-üzə,  Ay quşlar, siz şad olun,  Meşələr qalır sizə.  

Araz Yaquboğlu. Bayatılar öyrənək

Aşıq, ağıllı anam, Dili nağıllı anam. Ay boxçası şirinli, Şəkər, noğullu anam.  

Bayatılar. Solmaz Şirin

Əzizinəm gülsənə, Sevinsənə, gülsənə.