Son əlavə olunanlar

Bayatılar

Mərdlik-namərdlik, dostluq, igidlik, məğrurluq — haqqında bayatılar

El batır qəm dəryada,  Kimə gedim mən dada?  İgid göyüşdə ölsə,  Adı qalar dünyada. 

Oxşamalar

Dağda darılar, Sünbül sarılar, Qoca qarılar Bu balama qurban.  

Azərbaycan xalq bayatıları

Mən gedirəm o yüzə,  Qayıqda üzə-üzə,  Ay quşlar, siz şad olun,  Meşələr qalır sizə.  

Araz Yaquboğlu. Bayatılar öyrənək

Aşıq, ağıllı anam, Dili nağıllı anam. Ay boxçası şirinli, Şəkər, noğullu anam.