Son əlavə olunanlar

Atalar sözləri

Atalar sözləri

Saf armud sapdan düşməz.  

Atalar sözləri

Adamı qılınc öldürməz, tənəli söz öldürər.  

Şəhidlər haqqında atalar sözləri

Döyüş meydanında can versə insan  Xoşdur, namərdliklə qoyub qaçmaqdan.  

Atalar sözləri

Nabələdə gün də buluddur.  

Yanıltmaclar

Ağ inək o tayda ayağın yalayır, nənəm də bu tayda ağın yamayır.

Atalar sözləri

Gah nala döyür, gah mıxa.