Son əlavə olunanlar

Atalar sözləri

Tənbəllik haqqında atalar sözləri

Əmək sevincdir, tənbəllik isə ağır bəla.

Aforizmlər

1. Əsl riyaziyyatçı bir qədər də şair olmalıdır. K. Veyerştras

Atalar sözləri

Saf armud sapdan düşməz.  

Atalar sözləri

Filin gücü xortumundadır, dəvənin gücü - dizində.  

Atalar sözləri

Nə şiş yansın, nə kabab.  

Atalar sözləri

Xain qorxaq olar.