Son əlavə olunanlar

Atalar sözləri

Bilik barədə aforizmlər

Bilik o vaxt bilikdir ki, o hafizə gücünə deyil, ağıl gücünə qazanılmışdır. (Lev Tolstoy)  

Məşhur aforizmlər

Dünyadakı ən məsum məşğuliyyət riyaziyyatdır. (Mustafa Kamal Atatürk)  

İlanın zəhləsi yarpızdan gedər, o da gəlib yuvasının ağzında bitər

Hər birimiz fikrimizi əsaslandırmaq üçün tez-tez atalar sözlərinə, məsəllərə müraciət edirik. Lakin araşdırmalar göstərir ki, dilimizdə işlənən bir çox ifadələr müasir dövrümüzə dəyişmiş, təhrif olunmuş şəkildə gəlib çatmışdır. 

Atalar sözləri

• Abırlı abrından çəkinər, abırsız nədən çəkinər  

Yanıltmaclar

Ağ balqabaq, boz balqabaq, boz balqabaq, ağ balqabaq. *** Ay axsaq aşpaz Həsən şah, aşpazlar aş bişirir, sən də gəl aş bişir,  ay axsaq aşpaz Həsən şah!

Yalan haqqında atalar sözləri

Yalan ayaq tutar, yeriməz.