Son əlavə olunanlar

Atalar sözləri

Mövlana Cəlaləddin Rumi sözləri

Günün adamı olmağa çalışma, həqiqətin adamı olmağa çalış. Çünki gün dəyişər, həqiqət dəyişməz.

Yanıltmaclar

Ağılla bağlı atalar sözləri

Abdaldan paşa olmaz, taxtadan - maşa.  

Kitab olmayan ev, ruhsuz bədən kimidir...

Düşünmədən oxumaq həzm etmədən yeməyə bənzəyir. (E.Bork, yazıçı, filosof) 

Nizami Gəncəvidən kəlamlar

Bilikli adamlar uzağı görər, Cahilin zəhməti hədərdir, hədər.

Məşhur aforizmlər

Vaxtilə tarixi şəxsiyyətlərin dilindən çıxmış və ya bədii əsərlərdə işlənmiş bir sıra kəlamlar bu gün geniş yayılaraq zərbi-məsələ, aforizmə çevrilmişdir. Məsələn, müəyyən işdə, yarışda asanlıqla uğur qazanan şəxslər bəzən təkəbbürlə “Gəldim, gördüm, qələbə çaldım” deyirlər. Bu ifadəni ilk dəfə Qay Yuli Sezar işlətmişdir.