Son əlavə olunanlar

Atalar sözləri

Mövlana Cəlaləddin Rumi sözləri

Pulunu ver, könlünü ver, salam ver, canını ver amma – Sirrini Vermə.!

Hikmət xəzinəsi

Xalq müdrikliyinin ifadəsi olan atalar sözləri həm yığcam, həm də dərinmənalı olur. İllərin, əsrlərin sınağından çıxan bu hikmətli sözlər bizə doğru yol göstərir. Az sözlə çox məna bildirən bu ifadələr əsl hikmət xəzinəsidir. Atalarımız hər ifadədə bizlərə dəyərli öyüd və nəsihətlər verirlər. Bəzən isə atalar sözlərində uluların bizə çatdırmaq istədikləri mənanı tapmaq o qədər də asan olmur. 

Mövlana Cəlaləddin Rumi sözləri

Günün adamı olmağa çalışma, həqiqətin adamı olmağa çalış. Çünki gün dəyişər, həqiqət dəyişməz.

Yanıltmaclar

Ağılla bağlı atalar sözləri

Abdaldan paşa olmaz, taxtadan - maşa.  

Kitab olmayan ev, ruhsuz bədən kimidir...

Düşünmədən oxumaq həzm etmədən yeməyə bənzəyir. (E.Bork, yazıçı, filosof)