Son əlavə olunanlar

Atalar sözləri

Nizami Gəncəvidən kəlamlar

Bilikli adamlar uzağı görər, Cahilin zəhməti hədərdir, hədər.

Məşhur aforizmlər

Vaxtilə tarixi şəxsiyyətlərin dilindən çıxmış və ya bədii əsərlərdə işlənmiş bir sıra kəlamlar bu gün geniş yayılaraq zərbi-məsələ, aforizmə çevrilmişdir. Məsələn, müəyyən işdə, yarışda asanlıqla uğur qazanan şəxslər bəzən təkəbbürlə “Gəldim, gördüm, qələbə çaldım” deyirlər. Bu ifadəni ilk dəfə Qay Yuli Sezar işlətmişdir. 

Uşaqlar haqqında hikmətli sözlər

Övladlarınızı dövrünüz üçün deyil, onların dövrü üçün yetişdirin. (Hz.Əli (Ə.S))

Dünya ilə bağlı atalar sözləri

Dünyada adamdan adamlıq qalır.  

Aforizmlər

Adətən adamlar özündə olanı başqasına bağışlayır; müdriklər isə səndə olanı sənə ərməğan edir. (Əbu Turxan)

Müəllimlər haqqında aforizmlər

Müəllim şam kimidir, özü yanıb tükənərkən ətrafını işıqlandırır. (Mustafa Kamal Atatürk)