Son əlavə olunanlar

Atalar sözləri

İş, əmək və sənət haqqında

Yüz sənəti pis bilməkdənsə, bir sənəti yaxşı bilmək yaxşıdır.

Uşaqlar haqqında hikmətli sözlər

Tərbiyə ana qucağından başlar. Körpəyə söylənən hər kəlimə onun şəxsiyyət binasına qoyulan bir kərpicdir.  (Namiq Kamal)

Atalar sözləri

Rəngimə bax, əhvalımı xəbər al. (Azərbaycan atalar sözü)

"Var-dövlət" haqqında hikmətli sözlər

Acgöz adam dünyaya sahib olsa da, gözü yenə onda-bundadır. (Balasaqunlu Yusif)

"Söz" haqqında atalar sözləri

Acı dilin yarası qılınc yarasından pis olur.

Namərdin plovundan, mərdin aşıq aşı!

Ağac əyildi- sındı, igid əyildi- öldü.