Son əlavə olunanlar

Atalar sözləri

Atalar sözləri

Rəngimə bax, əhvalımı xəbər al. (Azərbaycan atalar sözü)

"Var-dövlət" haqqında hikmətli sözlər

Acgöz adam dünyaya sahib olsa da, gözü yenə onda-bundadır. (Balasaqunlu Yusif)

"Söz" haqqında atalar sözləri

Acı dilin yarası qılınc yarasından pis olur.

Namərdin plovundan, mərdin aşıq aşı!

Ağac əyildi- sındı, igid əyildi- öldü.

Qardaşlıq haqqında atalar sözləri

Allah qardaşı qardaş yaradıb, kisələrini ayrı.

Qonaqsız ev- susuz dəyirman

Qonaq sevənin süfrəsi boş olmaz.