Son əlavə olunanlar

Atalar sözləri

Qardaşlıq haqqında atalar sözləri

Allah qardaşı qardaş yaradıb, kisələrini ayrı.

Qonaqsız ev- susuz dəyirman

Qonaq sevənin süfrəsi boş olmaz.

Əmək xoşbəxtliyin açarıdır.

Bağ bağbansız olmaz, dəvə sarbansız!

Doğruluq haqqında atalar sözləri

Doğru yolla gedən yorulmaz.

Ağa ağ deyiblər, qaraya qara.

İlanın ağına da lənət, qarasına da.

Uğur haqqında hikmətli sözlər

İnsan sahib olduqlarının deyil, reallaşdırmaq istədiklərinin cəmidir. (Sartr)