Son əlavə olunanlar

Atalar sözləri

Qonaqsız ev- susuz dəyirman

Qonaq sevənin süfrəsi boş olmaz.

Əmək xoşbəxtliyin açarıdır.

Bağ bağbansız olmaz, dəvə sarbansız!

Doğruluq haqqında atalar sözləri

Doğru yolla gedən yorulmaz.

Ağa ağ deyiblər, qaraya qara.

İlanın ağına da lənət, qarasına da.

Uğur haqqında hikmətli sözlər

İnsan sahib olduqlarının deyil, reallaşdırmaq istədiklərinin cəmidir. (Sartr)  

Kitablar haqqında hikmətli sözlər

Oxumağın təfəkkürə faydası fiziki hərəkətlərin bədənə olan faydasına bərabərdir. (Cozef Addison)