Son əlavə olunanlar

Atalar sözləri

"Var-dövlət" haqqında hikmətli sözlər

Acgöz adam dünyaya sahib olsa da, gözü yenə onda-bundadır. (Balasaqunlu Yusif)

"Söz" haqqında atalar sözləri

Acı dilin yarası qılınc yarasından pis olur.

Namərdin plovundan, mərdin aşıq aşı!

Ağac əyildi- sındı, igid əyildi- öldü.

Qonaqsız ev- susuz dəyirman

Qonaq sevənin süfrəsi boş olmaz.

Əmək xoşbəxtliyin açarıdır.

Bağ bağbansız olmaz, dəvə sarbansız!

Doğruluq haqqında atalar sözləri

Doğru yolla gedən yorulmaz.