Son əlavə olunanlar

Odlar Yurdu

Gövhərağa məscidi

Azərbaycanımızın dilbər guşəsi olan Şuşada yerləşən Gövhərağa  məscidi özünün möhtəşəmliyi  ilə seçilir. O 1883- cü  ildə görkəmli Azərbaycan memarı Kərbəlayi Səfixan Qarabağı tərəfindən tikilmişdir. 

Əlincəqala

Əlincəqala Naxçıvanın - Culfa rayonunun  Xanəgah və Əlincə kəndlərinin əhatəsində, Əlincəçayın sağ sahilində  eyniadlı dağın  zirvəsində  yerləşir. 

Əsrlərin sədası – Gəncə qalası

XVI yüzilliyin II yarısında Osmanlı və Səfəvi imperiyaları arasında baş vermiş döyüşlər Gəncə vilayətini aramsız müharibələr meydanına çevirmişdi. Belə olan təqdirdə Səfəvi qoşunlarına qarşı uğurlu hərbi əməliyyat aparmaq və döyüşlərdə təşəbbüsü ələ almaq üçün Osmanlı qoşununun güclü istehkamı olacaq möhkəm qalanın tikintisinə ehtiyacı var idi. 

Qədim Şamaxının tarixi barədə nə bilirik?

Şamaxı Bakı şəhərindən 118 kilometr aralıda yerləşir. Əhalisi 100 min nəfərdən çox, ərazisi 1667,1 kvadratkilometrdir. Qədim tarixi olan Şamaxının ərazisində aşkar edilən antik şəhər məskənləri son tunc erkən dəmir dövrünə aiddir və tarixşünaslıqda “Xınıslı arxeoloji mədəniyyəti” adlanır. 

Gəncə İmamzadə ziyarətgahı

Bu müəqəddəs ziyarətgah Gəncə şəhərindən 7 km aralıda qədim Gəncənin xarabalıqları yaxınlığında, Gəncə çayının sağ sahilində yerləşir. İmamzadə və yaxud Göy İmam 739-cu ildə V şiə imamı Məhəmməd Bağırın oğlu İbrahimin dəfn olunduğu yerə deyilir.  

Xudavəng monastır kompleksi

Xudavəng monastır kompleksi (IV-XIII əsrlər) — Kəlbəcər rayonunda, Vəng kəndi ərazisində yerləşən qədim alban məbəd kompleksidir. Məbədin adı burada ilk xristian missionerlərindən sayılan Faddey-Dədənin dəfn olunması ehtimalı ilə bağlıdır.  XV əsrdə bu abidə Alban knyazlığının dini məbədi olub. Sonralar məbəd bir neçə dəfə təmir edilib, əlavələr olunub və nəhayət, Alban hökmdarı Həsən Cəlal tərəfindən əsaslı bərpa edilib.