Son əlavə olunanlar

Odlar Yurdu

Oğuz

Böyük Qafqazın cənub yamaclarında qərar tutan, əlverişli təbii şəraiti, tarixi abidələri ilə zəngin Oğuz rayonu Bakıdan 268 kilometr aralıda yerləşir. Böyük Qafqaz sıra dağlarının başı qarlı zirvələri, sıldırım keçidləri, gur çayları bu bölgə üçün xarakterik təbiət mənzərələridir. Buna görə də Oğuzu bəzən obrazlı şəkildə “Azərbaycanın İsveçrəsi adlandırırlar”.

Xalq qəhrəmanı - Sultan bəy Sultanov

1871-ci ildə Zəngəzur qəzasının Hacısamlı nahiyəsinin Qasımuşağı obasında doğulub.

Naxçıvan abidələri

Azərbaycanın tarixində xüsusi yeri olan Naxçıvan qədim abidələrlə zəngindir. Bu diyarda hər daşın, hər qayanın altında Azərbaycan xalqının zəngin keçmişini, mədəniyyətini, adət-ənənələrini özündə yaşadan abidələr yatır.

Füzuli rayonu

Azərbaycanın qədim və çox böyük tarixə malik bölgələrindən biri də Füzuli rayonudur. Təəssüf ki, bu gün Füzulinin böyük bir hissəsi Ermənistan tərəfindən işğal olunub.  

İrəvan xanlığı

İrəvan xanlığının əsası XVIII əsrin ortlarında Mir Mehdi xan tərəfindən qoyulub. Xanlıq Qarabağ, Naxçıvan və Maku xanlıqları ilə, Osmanlı İmperiyası, Kartli-Kaxetiya çarlığı, Borçalı, Qazax sultanlıqları ilə həmsərhəd olub. Mərkəzi İrəvan şəhəri idi.

Ağqoyunlu hökmdarı Uzun Həsən

Əsl adı Həsən bəy Bayandur olan Uzun Həsən 1423-cü ildə anadan olub. Uca boylu olduğuna görə ona "Uzun Həsən" ləqəbi verilib. Qara Yuluq Osman Bəyin nəvəsidir.