Son əlavə olunanlar

Odlar Yurdu

İrəvan xanlığı

İrəvan xanlığının əsası XVIII əsrin ortlarında Mir Mehdi xan tərəfindən qoyulub. Xanlıq Qarabağ, Naxçıvan və Maku xanlıqları ilə, Osmanlı İmperiyası, Kartli-Kaxetiya çarlığı, Borçalı, Qazax sultanlıqları ilə həmsərhəd olub. Mərkəzi İrəvan şəhəri idi.

Ağqoyunlu hökmdarı Uzun Həsən

Əsl adı Həsən bəy Bayandur olan Uzun Həsən 1423-cü ildə anadan olub. Uca boylu olduğuna görə ona "Uzun Həsən" ləqəbi verilib. Qara Yuluq Osman Bəyin nəvəsidir.

Xınalıq kəndi

Quba rayonunda uca dağların, sıldırım qayaların qoynunda nadir bir kənd yerləşir. Qədim tarixi, özünəməxsus adət-ənənəsi olan bu kənd dağların üzük qaşı kimi dövrəyə aldığı Xınalıq kəndidir.  Xınalıq kəndi Quba şəhərindən 65 kilometr uzaqlıqda, dəniz səviyyəsindən 2500 metr yüksəklikdə qərar tutub.

Lənkəran

Azərbaycanın dilbər guşələrindən biri olan Lənkəran əsrarəngiz mənzərəli Talış dağlarının ətəyində yerləşir. Onu “Cənub mirvarisi” də adlandırırlar. Xəzərin qızıl qumlu sahilləri, yamyaşıl meşələr, başı buludlara yüksələn dağlar Lənkəranın hüsnünə xüsusi gözəllik qatır.  

Massaget hökmdarı Tomris Xatun

Azərbaycanın ilk qadın hökmdarı olan Tomris Xatunun rəhbərlik etdiyi Massaget çarlığı Dərbənddən Şirvana qədər olan Azərbaycan torpaqlarında yerləşirdi. Belə ki, massagetlər əvvəlcə Midiya dövlətinə tabe idilər.           

Alban hökmdarı Cavanşir

Cavanşir - Alban dövlətinin hökmdarı, görkəmli dövlət xadimi və sərkərdəsi, məşhur Mehranilər sülaləsinin ən qüdrətli nümayəndəsi olmuşdur. O, 637-ci ildən 681-ci ilədək Alban dövlətini idarə etmiş, öz ölkəsinin qüdrət və nüfuzunu qaldırmağa müvəffəq olmuşdur.