Son əlavə olunanlar

Odlar Yurdu

Şamaxı əhalisinin oyun və əyləncələri

Şamaxı əhalisinin mənəvi mədəniyyətinin bir sahəsini oyun və əyləncələr təşkil edir. Şamaxı camaatı mənəvi mədəniyyətin bu istiqamətini əsrlər boyu qoruyub saxlamış və bu günümüzə çatdırmışlar.

Bayıl qalası

Bayıl qalası, Bakının Bayıl qəsəbəsi yaxınlığında yerləşən və hazırda dəniz sularının altında qalmış tarixi memarlıq abidəsidir.

Mərdəkan qalası

Mərdəkan qalası Abşeronun ən qədim qalalarından biridir. Qala dörd künc formadadır. Abşeronun ən hündür donjonudur (digər qalalardan fərqli olaraq, donjonlar əsas qala ilə əlaqəsi olmayan divarlarla əhatə olunur; belə demək mümkünsə, qala içində qala).

Pəri qalası

Zaqatala rayonunun ərazisində orijinal xüsusiyyətlərə malik qədim tarixi-memarlıq abidələri çoxdur. Belə abidələrdən biri də rayonun Yuxarı Çardaxlar kəndinin ərazisində yerləşən və inşa tarixi III-V əsrlərə aid edilən “Pəri qalası”dır.

Abşeron Milli Parkı

Azərbaycanın ən kiçik milli parkı olan Abşeron Milli Parkı Prezident İlham Əliyevin 2005-ci il 8 fevral tarixli Sərəncamı ilə Bakı şəhərinin Xəzər rayonunun inzibati ərazisinin 783 hektar sahəsində, Abşeron Dövlət Təbiət Yasaqlığının bazasında yaradılıb. 

Gəncə ətrafında yerləşən göllər

Göy-Göl ərazisində ümumilikdə 19 göl var. Onlardan yeddisi böyük göllər sırasına daxildir. Ən böyüyü Göy-göldür. Göy-göl dəniz səviyyəsindən 1556 metr yüksəkliyində yerləşir. Uzunluğu 2800 metrdir. Eni 800 metrdən 1000 metrə qədərdir. Dərinliyi 96 metrdir. Gölün görünmə qabiliyyəti 8-10 metrdir. 29-31 metr arasında oksigen var. 31 metrdən sonra kükürdlü təbəqədir. Ərazisində 423 növ ağac və kol, dərman bitkiləri var. 76 növü ağac və kol, qalanları çəmən örtüyüdür. Ərazidə maral, cüyür, ayı, çöl qabanı, dağ keçisi, canavar, tülkü, caqqal, porsuq, oxatan kirpi, cöl pişiyi, vaşaq var. Göldə ‘farel’ balığı da yaşayır.