Son əlavə olunanlar

Yumor

Molla Nəsrəddin lətifələri

Molladan soruşurlar:  

"Keç mənim günahımdan" (lətifə)

Molla bazarda bir dəstə adama rast gəlir. Baxır ki, ortalığa yağ-bal qoyub, çox iştaha ilə yeyirlər. Yaxınlaşıb deyir:   

Molla Nəsrəddin lətifələri

Günlərin birində bir nəfər Molla Nəsrəddinin yanına gəlir ki:   

Güldürərək düşündürən insan - Molla Nəsrəddin

Səkkiz əsrə yaxındır ki, Molla Nəsrəddin Anadoludan tutmuş, Çinə qədər uzanan böyük bir ərazidə məşhurdur.