Son əlavə olunanlar

Mədəni irsimiz

Nizami Gəncəvi söz haqqında

Təkcə Azərbaycanın deyil, Şərqin və dünyanın dahi şairi Nizami Gəncəvi sözə yüksək qiymət vermişdir.   

Vəcihə Səmədova (1924-1965)

Azərbaycanın ilk peşəkar qadın rəngkarı, Əməkdar İncəsənət Xadimi Vəcihə Səmədova (1924-1965) Azərbaycan təsviri sənət tarixində öz layiqli dəsti-xətti və yaradıcılıq manerası ilə seçilən sənətkarlarımızdandır.     

Dekorativ - tətbiqi sənət

Dekorativ - tətbiqi sənətə el arasında “xalq sənəti” də deyirlər. Bu sənətin xalçaçılıq, batik (kəlağayı), qobelen, dulusçuluq (keramika), toxuma və bədii tikmə, zərgərlik, bədii şüşə, bədii oyma (ağac, metal, daş, sümük üzərində oyma) və digər növləri vardır.   

Fikrət Əmirov və “Min bir gecə” baleti

Fikrət Əmirov XX əsr Azərbaycan klassik musiqisinin görkəmli nümayəndələrindən biridir. 1922-ci ildə Gəncə şəhərində anadan olan Fikrət Əmirov musiqi təhsilini Bakı Konservatoriyasında alıb.  

Şair qəlbli xanım - Ağabəyim ağa

Ağabəyim ağa - azərbaycanlı şairə, Qarabağ xanı İbrahimxəlil xanın qızı, Azərbaycanın tanınmış şairəsi Xurşid Banu Natəvanın bibisi, İran şahı Fətəli şahın arvadı.  

Qədim folklor nümunəsi - yanıltmaclar

Azərbaycan xalqının folkloru onun tarixi qədər qədimdir. İlk inşanın ağlının, şüurunun, ruhunun təkamülü ilə birlikdə folklor da inkişaf etmiş, artmış və günümüzə qədər gəlib çatmışdır.