Son əlavə olunanlar

Mədəni irsimiz

Azərbaycanda kitab və kitabxanaçılıq

İnsan təfəkkürünün məhsulu olan kitab eyni zamanda tarixə ayna tutur, bizi keçmişdə baş verənlərdən xəbərdar edir. Hələ kağız olmdığı vaxtlarda qədim Misirdə kitablar papirus qabığı üzərində yazılırdı.

Azərbaycan səhnəsinin əfsanəvi Məcnunu - Hüseynqulu Sarabski

Azərbaycanın Xalq Artisti,  görkəmli aktyor, opera müğənnisi, rejissor, pedaqoq, tanınmış teatr xadimi Hüseynqulu Sarabskinin XX əsr milli musiqi mədəniyyətimizin tarixində özünəməxsus yer tutan sənətkarlardandır.  

Nizami Gəncəvi söz haqqında

Təkcə Azərbaycanın deyil, Şərqin və dünyanın dahi şairi Nizami Gəncəvi sözə yüksək qiymət vermişdir.   

Vəcihə Səmədova (1924-1965)

Azərbaycanın ilk peşəkar qadın rəngkarı, Əməkdar İncəsənət Xadimi Vəcihə Səmədova (1924-1965) Azərbaycan təsviri sənət tarixində öz layiqli dəsti-xətti və yaradıcılıq manerası ilə seçilən sənətkarlarımızdandır.     

Dekorativ - tətbiqi sənət

Dekorativ - tətbiqi sənətə el arasında “xalq sənəti” də deyirlər. Bu sənətin xalçaçılıq, batik (kəlağayı), qobelen, dulusçuluq (keramika), toxuma və bədii tikmə, zərgərlik, bədii şüşə, bədii oyma (ağac, metal, daş, sümük üzərində oyma) və digər növləri vardır.   

Fikrət Əmirov və “Min bir gecə” baleti

Fikrət Əmirov XX əsr Azərbaycan klassik musiqisinin görkəmli nümayəndələrindən biridir. 1922-ci ildə Gəncə şəhərində anadan olan Fikrət Əmirov musiqi təhsilini Bakı Konservatoriyasında alıb.