YENİ NƏŞRLƏR

Uşaqların və böyüklərin qəhrəmanı olan Qaragöz yeni sərgüzəştləri ilə sizi həm güldürüb əyləndirəcək, həm də düşündürəcək. Əslində, Qaragöz bizi güldürmək üçün çox səy göstərmir. 

Bu kitab ingilis xalqının sevimli nağıl qəhrəmanı – əfsanəvi şotlandiyalı atıcı Robin Hood haqqındadır. 

Nils adlı dəcəl oğlan öz şıltaq əməllərinə görə meşə cırtdanı tərəfindən ovsunlanır və balaca bir adamcığaza çevrilir.

Meşələr

Ağaclar Yer kürəsindəki ən nəhəng bitkilərdir.Onlardan ibarət olan meşələr quru səthin böyük hissəsini əhatə etməklə digər bitki və eləcə də heyvanlar üçün sığınacağı təmin edir. Ağaclar isti və onların böyüməsi mövsümündə kifayət qədər rütubətli olan istənilən yerdə yetişə bilərlər.

 

Rütubətli meşələr

Rütubətli meşələrin iki növü var: subtropik və tropik. Hər ikisinə ağacların daha sürətli və hündür olmasına səbəb olan daha çox yağıntı düşdüyü yerlərdə rast gəlinir. Yağış meşələri heyvan və bitkilərlə zəngindir. 

 

Boreal meşələr

Boreal meşələrə uzun və qarlı qışın müşayiət olunduğu şimal ölkələrində təsadüf olunur. Buradakı ağacların çoxu iynəyarpaqlı ağaclardır, məsələn, şam ağacı, küknar və qara şam. Düz yarpaqlar əvəzinə bu ağacların nazik iynəşəkilli yarpaqları olara su ehtiyatı saxlamağa və güclü küləklərə müqavimət göstərməyə kömək edir. Onların budaqları aşağıya doğru elə əyilib ki, oradan qarlar sürüşüb yerə tökülsün.

 

Mülayim qurşağın meşə zonası

Qarışıq, daha çox enliyarpaq bitkilərin olduğu bu meşə zonasına uzun və isti yay, şaxtalı qışın olduğu ərazilərdə rast gəlinir. Onlar qışda yarpaqlarını tökür, bu da zəngçiçəyi və akonit kimi çiçəkləyən bitkilərin yazın əvvəllərində, çox tutqun olmayan vaxtda böyüməsinə imkan verir. Yarpaqlar çürüyərək daha qalın və zəngin torpaq qatı əmələ gətirirlər. Bu meşələrin çoxu kənd təsərrüfatı məqsədilə təmizlənib.